Stockholms stads miljöarbete

50 års globalt miljöarbete uppmärksammas i juni 2022 då Stockholm står som värd för miljökonferensen Stockholm+50. Stockholm är en av de ledande miljöstäderna i Europa och ligger långt framme i sitt miljöarbete. Men vi behöver öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen.

En växande stad innebär många utmaningar. Det kräver ett fortsatt långsiktigt och målinriktat miljöarbete för att behålla och stärka positionen som en stad i framkant när det gäller miljö- och hållbarhetsfrågor. Här ger vi exempel på Stockholms stads miljöarbete.

Målmedvetet arbete med miljöfrågor

Stockholm lovordas oft­a för sina vackra vattenmiljöer och variationsrika
grönområden och parker. Dessa utmärkelser har blivit möjliga genom ett strukturerat och målmedvetet arbete med miljöfrågor sedan 1970-talet. 

Det här gör staden: Klimat- och miljömässig hållbarhet

Vi behöver alla hjälpas åt i vårt hållbarhetsarbete och din insats är avgörande. Från stadens sida görs också en hel del. Här vill vi berätta om några exempel på stadens arbete.

Klimat- och miljömässig hållbarhet

Uppdaterad