Leva hållbart

En hand håller i en smartphone med appen Luft Stockholm synlig på skärmen.
Luft Stockholm. Foto: Johan Pontén

Besväras du av pollen eller luftföroreningar? Den nya appen Luft Stockholm kan underlätta din vardag genom att visa när halterna är höga eller låga där du är.

Du som båtägare kan göra mycket för ett mer miljösmart båtliv.

Tips för hur allt du gör i köket kan göras mer hållbart.

Nästan allt du inte längre behöver kan komma till användning på annat sätt.

När du ska köpa någonting – fråga dig själv om du verkligen behöver den där prylen.

Stockholms stad började tidigt med ett medvetet miljöarbete och ambitionen att vara världsledande är inte långt bort.

Det kan kännas som en djungel bland alla uppmaningar om hur man lever hållbart. Stockholms egna experter stöttar i hur du kan tänka.

I vårt kemikalielexikon kan du lära dig mer om olika ämnen och kemikalier som påverkar dig och vår miljö negativt.