Foto: Lennart Johansson

Bygga och renovera

Se till att välja rätt material och ta hand om överblivna rester när du bygger och renoverar. Då blir dina projekt mer klimatsmarta.

Fixa fasad och tak

 • Välj tak- och fasadmaterial som inte förorenar dagvattnet. Använd till exempel inte kopparbleck eller zinkmaterial.
 • Fundera på att välja ett växtklätt tak som kan hjälpa till med att fördröja avrinningen vid regnväder. Hur mycket beror på taklutning, jordens tjocklek, typ av vegetation samt solinstrålningen. Ett tjockare jordlager gör att fler typer av växter trivs vilket kan bidra till biologisk mångfald. Tjockare jordlager ökar också kraven på takkonstruktionens bärighet. Vegetationsbeklädda tak kan även bidra till bättre luftkvalitet och ökad energieffektivitet. 
 • Välj stuprör eller utkastare som sprider regnvattnet över tomten. Det är bättre än att låta vattnet gå till dagvattenbrunnen.
 • Välj skonsamma rengöringsmetoder och miljömärkta medel vid tak- och fasadtvätt. Använd inte kemikalier som kan förorena dagvatten.

Ha koll på färg och lösningsmedel

Målarfärger innehåller många miljöskadliga ämnen. Det gäller även vattenbaserade färger där konserveringsmedel alltid ingår. Dessa är oftast giftiga och kan skada processerna i reningsverket och påverka djurlivet i havet.

 • Välj en miljömärkt färg. Miljömärkta produkter innehåller så lite miljöstörande ämnen som möjligt. Astma- och allergiförbundets symbol är också bra att titta efter.
 • Använd inte lösningsmedelsbaserad färg inomhus. 
 • Använd alltid munskydd vid slipning.
 • Se till att inte sliprester och gammal färg hamnar i omgivande miljö eller dagvatten.
 • Häll aldrig miljöfarliga kemikalier som lösningsmedel, olja och färgrester i toaletten, vasken eller golvbrunnen. Lämna dem istället till miljöstationen.
 • Lägg rollers och penslar i en plastpåse när du tar paus från målning med vattenbaserad färg. Då behöver de inte rengöras mellan gångerna.
 • Stryk av så mycket som möjligt av färgen på ett papper om du vill återanvända penslar och rollers. Pappret lägger du i soporna.
 • Om det är vattenlöslig färg, spara sköljvattnet i en burk och låta färgslammet sjunka till botten. Sedan häller du försiktigt av det klara vattnet. Färgresterna lämnar du sedan till miljöstationen. Kom ihåg att skriva på burken vad den innehåller.
 • Vänta alltid någon vecka med att sova i ett nymålat rum. Detta gäller även färger som bara innehåller naturmaterial.

Välj rätt material

Vare sig du bygger nytt eller renoverar gammalt så behöver du många olika material och kemiska produkter. 

 • Försäkra dig om att du inte lägger in golv eller tapetserar med våtrumstapeter av PVC som innehåller mjukgörande ftalater.
 • Undvik allt som sägs vara antibakteriellt behandlat, till exempel bänkskivor, kylskåp och dörrhandtag. Det innebär ofta att produkten innehåller bekämpningsmedel som är skadliga när de kommer ut i miljön. De bidrar också till att bakterier utvecklar antibiotikaresistens vilket är ett av våra stora hälsoproblem. 
 • Titta efter produkter som är godkända enligt miljömärkningar och miljödömningssystem. Till exempel när du väljer fog, isolering eller mässingsarmaturer.

Riv på ett säkert sätt

 • Ska du riva i ett hus byggt på 1950-,1960- eller 1970-talet, kontakta en analysfirma som kan avgöra ifall det du ska riva innehåller asbest. Asbest är farligt och kan finnas i många olika gamla byggmaterial. Förutom i typiska eternitskivor kan det finnas i exempelvis
  • plastmattor
  • golvlim
  • kakelfogar
  • runt trumman i köksfläktar
  • rörisolering.
 • Lämna det gamla byggmaterialet på rätt plats. Mycket gammalt byggmaterial ska lämnas om farligt avfall. Exempelvis:
  • plastmattor
  • tryckimpregnerat virke
  • kreosotbehandlat trä
  • material som innehåller asbest.

Miljömärkningar och miljöbedömningssystem

Det finns olika webbaserade system för att bedöma byggvaror ur kemiskt perspektiv och andra miljöaspekter. Systemen har olika bedömningsnivåer beroende på ämnenas inneboende egenskaper och koncentration.

Bygghandlarna har ofta bedömningsnivåerna angivna i sina webbutiker och ibland i de fysiska butikerna. Hos Svanen och BASTA kan du som privatperson även gå in i de webbaserade systemen och söka på olika byggmaterial.

 • Byggvarubedömningen. Välj gärna varor med bedömningen ”Rekommenderas” eller ”Accepteras”.
 • Sunda hus. Välj A, B och C+
 • Svanen
 • BASTA

Du kan också söka efter varor som är märkta med följande märkningar

 • Svanen
 • Astma- och allergiförbundet
 • EU Ecolabel (EU-blomman)
 • Bra miljöval

Byggmiljöguiden som Folksam står bakom har många tips kring val av byggmaterial. 

Folksams byggmiljöguide, Folksams webbplats

Så säger stadens experter

Uppdaterad