Foto: Lennart Johansson

Bygga och renovera

Se till att välja rätt material och ta hand om och återvinn överblivet när du bygger och renoverar. Då blir dina projekt mer klimatsmarta.

Välj rätt material

Vare sig du bygger nytt eller renoverar gammalt så behöver du många olika material och kemiska produkter. 

 • Försäkra dig om att du inte lägger in golv eller tapetserar med våtrumstapeter av PVC som innehåller mjukgörande ftalater.
 • Undvik allt som sägs vara antibakteriellt behandlat, till exempel bänkskivor, kylskåp och dörrhandtag. Det innebär ofta bekämpningsmedel som är skadliga när de kommer ut i miljön och att bakterier utvecklar antibiotikaresistens. 
 • Titta efter produkter som är godkända enligt miljömärkningar och miljödömningssystem. Till exempel när du väljer fog, isolering eller mässingsarmaturer.
 • Till fasad och tak – välj material som inte förorenar dagvattnet. Använd till exempel inte kopparbleck eller zinkmaterial.
 • Ett växtklätt tak kan hjälpa till med att fördröja avrinningen vid regnväder och kan bidra till bättre luftkvalitet och ökad energieffektivitet. Ett tjockare jordlager gör att fler typer av växter trivs vilket kan bidra till biologisk mångfald. Tjockare jordlager ökar också kraven på takkonstruktionens bärighet. 

Koll på färg och lösningsmedel

Många målarfärger innehåller miljöskadliga ämnen. Det gäller även vattenbaserade färger där konserveringsmedel ingår. 

 • Välj en miljömärkt färg som innehåller så lite miljöstörande ämnen som möjligt. Astma- och allergiförbundets symbol är bra att titta efter.
 • Använd alltid munskydd vid slipning.
 • Ta hand om sliprester och gammal färg så det inte hamnar i omgivande miljö eller dagvatten.
 • Miljöfarliga kemikalier som lösningsmedel, olja och färgrester ska lämnas till miljöstationen och aldrig hällas ner i toaletten, vasken eller golvbrunnen. 
 • Lägg rollers och penslar i en plastpåse när du tar paus från målning med vattenbaserad färg. Då behöver de inte rengöras mellan gångerna.
 • Stryk av så mycket som möjligt av färgen på ett papper om du vill återanvända penslar och rollers. Pappret lägger du i soporna.
 • Om det är vattenlöslig färg, spara sköljvattnet i en burk och låta färgslammet sjunka till botten. Sedan häller du försiktigt av det klara vattnet. Färgresterna lämnar du sedan till miljöstationen. Kom ihåg att skriva på burken vad den innehåller.
 • Vänta alltid någon vecka med att sova i ett nymålat rum.
 • Välj skonsamma rengöringsmetoder och miljömärkta medel vid tak- och fasadtvätt. Använd inte kemikalier som kan förorena dagvatten.

Riv på ett säkert sätt

 • Ska du riva i ett hus byggt på 1950-,1960- eller 1970-talet, kontakta en analysfirma som kan avgöra ifall det du ska riva innehåller asbest. Asbest är farligt och kan finnas i många olika gamla byggmaterial. Förutom i typiska eternitskivor kan det finnas i exempelvis
  • plastmattor
  • golvlim
  • kakelfogar
  • runt trumman i köksfläktar
  • rörisolering.
 • Lämna det gamla byggmaterialet på rätt plats. Mycket gammalt byggmaterial ska lämnas som farligt avfall. Exempelvis:
  • plastmattor
  • tryckimpregnerat virke
  • kreosotbehandlat trä
  • material som innehåller asbest.

Gamla bildäck hör hemma på återvinningscentralen

Gamla bildäck kan innehålla många skadliga ämnen, till exempel högaromatiska oljor.

 • Låt inte däcken leva vidare som odlingsbehållare, gungor eller leksaker. Ta med dem till återvinningscentralen eller däckverkstaden.

Snickra med bra material i trädgården

 • Använd miljövänligt virke, inte tryckimpregnerat trä, till sandlådor och odlingsbehållare. Metaller från impregneringen kan gå över i sanden och jorden så människor och andra varelser kan få i sig dem.
 • Använd inte gamla telefonstolpar och järnvägsslipers. De innehåller sannolikt cancerframkallande kreosot. Plocka bort eventuella telefonstolpar och järnvägsslipers och byt ut jorden med en halvmeters omkrets. Lämna både jord och stolpar till återvinningscentral. 
 • Innan du tagit bort eventuella telefonstolpar och järnvägsslipers, odla inte något ätbart i närheten.

Miljömärkningar och miljöbedömningssystem

Det finns olika webbaserade system för att bedöma byggvaror ur kemiskt perspektiv och andra miljöaspekter. Systemen har olika bedömningsnivåer beroende på ämnenas inneboende egenskaper och koncentration.

Bygghandlarna har ofta bedömningsnivåerna angivna i sina webbutiker och ibland i de fysiska butikerna. Hos Svanen och BASTA kan du som privatperson även gå in i de webbaserade systemen och söka på olika byggmaterial.

 • Byggvarubedömningen. Välj gärna varor med bedömningen ”Rekommenderas” eller ”Accepteras”.
 • Sunda hus. Välj A, B och C+
 • Svanen
 • BASTA

Du kan också söka efter varor som är märkta med följande märkningar

 • Svanen
 • Astma- och allergiförbundet
 • EU Ecolabel (EU-blomman)
 • Bra miljöval

Byggmiljöguiden som Folksam står bakom har många tips kring val av byggmaterial. 

Folksams byggmiljöguide, Folksams webbplats

Uppdaterad