Foto: Lennart Johansson

Bygga och renovera

Se till att välja rätt material och ta hand om överblivna rester när du bygger och renoverar. Då blir dina projekt mer klimatsmarta.

Fixa fasad och tak

 • Välj tak- och fasadmaterial samt armaturer som inte förorenar dagvattnet. Använd till exempel inte kopparbleck och omålade zinkytor.
 • Fundera på att välja ett växtklätt tak, så kallade sedumtak. Det fördröjer bland annat avrinningen vid regnväder och en del av nederbörden avdunstar. Sedumtak är också bra för den biologiska mångfalden.
 • Välj stuprör eller utkastare som sprider regnvattnet över tomten. Det är bättre än att låta vattnet gå till dagvattenbrunnen.

Ha koll på färg och lösningsmedel

Målarfärger innehåller många miljöskadliga ämnen. Det gäller även vattenbaserade färger där konserveringsmedel alltid ingår. Dessa är oftast giftiga och kan skada processerna i reningsverket och påverka djurlivet i havet.

 • Välj en miljömärkt färg. Det finns mycket miljömärkt färg att välja på, ofta med EU:s miljömärke EU Ecolable (EU-blomman). Miljömärkta produkter innehåller så lite miljöstörande ämnen som möjligt.
 • Häll aldrig miljöfarliga kemikalier som lösningsmedel, olja och färgrester i toaletten, vasken eller golvbrunnen. Lämna dem istället till miljöstationen.
 • Lägg rollers och penslar i en plastpåse när du tar paus från målning med vattenbaserad färg. Då behöver de inte rengöras mellan gångerna.
 • Stryk av så mycket som möjligt av färgen på ett papper om du vill återanvända penslar och rollers. Pappret lägger du i soporna.
 • Om det är vattenlöslig färg, spara sköljvattnet i en burk och låta färgslammet sjunka till botten. Sedan häller du försiktigt av det klara vattnet. Färgresterna lämnar du sedan till miljöstationen. Kom ihåg att skriva på burken vad den innehåller.

Välj rätt material

Vare sig du bygger nytt eller renoverar gammalt så behöver du många olika material och kemiska produkter. 

 • Försäkra dig om att du inte lägger in golv av PVC som innehåller mjukgörande ftalater.
 • Kolla att dina tänkta våtrumstapeter inte innehåller ftalater.
 • Undvik allt som sägs vara antibakteriellt behandlat, till exempel bänkskivor, kylskåp och dörrhandtag. Det innebär ofta att produkten innehåller bekämpningsmedel som är skadliga när de kommer ut i miljön. De bidrar också till att bakterier utvecklar antibiotikaresistens vilket är ett av våra stora hälsoproblem. 
 • Titta efter produkter som är godkända enligt byggbranschens egna databas BASTA:s strängaste krav. Där finns cirka 60 000 produkter som klarar kraven med avseende på miljö- och hälsofarlighet finns listade, www.bastaonline.se.

Så säger stadens experter

Uppdaterad