Resa hållbart

Välj ett klimatsmart sätt att resa i Stockholm – cykla, gå eller åk kollektivt.

Stockholmarna gör tillsammans två miljoner resor varje dygn. De negativa konsekvenserna av vägtrafiken är trängsel, luftföroreningar och klimatpåverkan.

Resor och transporter står för nära hälften av utsläppen av växthusgaser i Stockholm. Och hälften av dessa kommer från personbilar. Detta är den största utmaningen för att vi ska nå klimatmålet om ett fossilfritt Stockholm 2040.

För att minska vår påverkan på klimat och miljö behöver:

  • biltrafiken minska,
  • fossila bränslen bytas till förnybara drivmedel, som till exempel biogas och biodiesel,
  • fordonen dra mindre energi.

Du kan minska din påverkan på miljö och klimat genom att:

  • Välja att gå eller cykla om du kan. 3 km går många stockholmare på cirka 30 minuter och cyklar på cirka 10 min.
  • Resa med kollektivtrafiken om du behöver resa en längre sträcka. Många stockholmare har nära till buss, tunnelbana, pendeltåg eller lokalbana.

Bra att veta

  • Transporter står för hälften av utsläppen av växthusgaser i Stockholm, varav hälften kommer från personbilar.
  • Att resa med bil tre kilometer släpper ut ungefär 550 gram växthusgaser, jämfört med cirka 50 gram med kollektivtrafik.
  • Varannan bilresa i Stockholms län är kortare än 5 km. Var fjärde bilresa är kortare än 2 km.

Gå och promenera

Stockholm är en stad som är lättillgänglig för fotgängare. Närheten, de korta avstånden och den utbyggda kollektivtrafiken är några skäl till att många väljer att gå i Stockholm. Promenaderna till bussen eller tunnelbanan är en stor del av gåendet i staden, men många går också hela vägen.

Cykla

Stockholms stad arbetar för att vara en gång- och cykelvänlig stad som är både enkel och säker att gå och cykla i. Gångvägar och cykelvägar förbättras och underhållet av dem utvärderas kontinuerligt. Många stockholmare cyklar och vi uppmuntrar ännu fler att göra det. Webbplatsen Cykla i Stockholm är till för dig som funderar på att börja cykla eller som redan cyklar.

Åk med kollektivtrafiken

Stockholms kollektivtrafik är en av världens mest miljövänliga. Pendeltåg, tunnelbana och lokalbanor drivs på el från förnybara källor. Alla SL-bussar körs på förnybara drivmedel. Även färdtjänsten, som riktar sig till personer med funktionsnedsättning, är en del av Stockholms läns kollektivtrafik.

Bil

Ibland är bilen enda eller bästa alternativet. Det finns mycket du kan göra som bilist, eller om du ibland hyr eller lånar bil eller åker taxi, för att sänka klimatutsläppen från dina bil-kilometer. 

Längre resor

Så säger stadens experter

Uppdaterad