Resa hållbart

Dina vardagsresor påverkar miljön. Välj ett klimatsmart sätt att ta dig fram på i Stockholm – cykla, gå eller åk kollektivt.

Resor och transporter står för nära hälften av växthusgasutsläppen i Stockholm. Av dessa kommer hälften från personbilar. Utsläppen från transporter är den största utmaningen för att vi ska nå klimatmålet om ett fossilfritt Stockholm 2040.

Därför behöver vi

  • minska biltrafiken
  • byta från fossila bränslen till förnybara drivmedel som till exempel biogas och biodiesel
  • byta till fordon med minskat energibehov
  • en transportsnål och tillgänglig stad.

Du kan bidra till att minska utsläppen av växthusgaser när du reser genom att:

  • Välja att gå eller cykla om du har möjlighet. Många stockholmare går 3 km på cirka 30 minuter och cyklar 3 km på cirka 10 min.
  • Arbeta hemifrån om du kan.
  • Resa med kollektivtrafiken om du måste resa en längre sträcka. Många stockholmare har nära till buss, tunnelbana, pendeltåg eller lokalbana.

Åk kollektivt

Stockholms kollektivtrafik är en av världens mest miljövänliga. Idag drivs pendeltåg, tunnelbana och lokalbanor till 100 procent på el från förnybara källor. Alla SL-bussar körs på förnybara drivmedel. Även färdtjänsten, som riktar sig till personer med funktionsnedsättning, är en del av Stockholms läns kollektivtrafik.

900 000 resenärer i Stockholmsregionen gör 2,9 miljoner resor per dag med buss, tunnelbana, pendeltåg, lokalbana eller skärgårdsbåt. Hela trafiknätet har samma biljettsystem som gör det enkelt att köpa biljett och ta sig dit du vill.

Hitta din resa med kollektivtrafiken, SL:s webbplats

Snart kan du ta tunnelbanan till fler platser

Just nu genomförs en historiskt stor investering i kollektivtrafiken i Stockholm, med bland annat utbyggnad av tunnelbanan till Barkarby, Nacka och Arenastaden.

Cykla och gå

Många cyklar i Stockholm och vi vill uppmuntra ännu fler att göra det. Webbplatsen Cykla i Stockholm är till för dig som funderar på att börja cykla eller som redan cyklar. Du hittar information om cykelvägar, cykelparkeringar, cykelpumpar, hur du ska tänka kring säkerhet och hur du kan cykla även på vintern.

Stockholms stad arbetar för att vara en gång- och cykelvänlig stad som är både enkel och säker att gå och cykla i. Gångvägar och cykelvägar förbättras och underhållet av dem utvärderas kontinuerligt. Vi stockholmare kan hjälpa till genom att rapportera saker som kan förbättras eller åtgärdas via Tyck till-appen.

Gångstråk

Vill du gå långt eller kort, en lång helgpromenad till museet eller en kortare tur från jobbet? Välj bland 26 gångstråk i och runt Stockholms stad.

Stråken går utmed de kollektiva spårförbindelserna så att du lätt kan hoppa på tåget, tunnelbanan eller spårvagnen om du vill avsluta promenaden.

Ambitionen är att finna gena, trevliga och säkra gångstråk i lugna miljöer utan bilbuller, om möjligt i parker och grönområden, samt utmed vatten och gärna förbi intressanta hus och platser.

Gångstråk Stockholm är ett projekt som sammanlänkar de yttre och inre delarna av staden och dess omgivningar samtidigt som det befrämjar folkhälsan genom att inspirera och underlätta vardagsmotion.

Gångstråk

Vandrande skolbuss för barnen

Många barn tycker att det är roligt att gå till skolan i en så kallad vandrande skolbuss. Det innebär att flera familjer turas om att följa sina egna och andras barn till och från skolan. Om exempelvis fem familjer i ett bostadsområde deltar kan varje familj ansvara för en dag i veckan.

Vandrande skolbussar, NTF:s webb

Bil

Ibland är bilen enda eller bästa alternativet. Det finns mycket du kan göra som bilist, eller om du ibland hyr eller lånar bil eller åker taxi, för att sänka klimatutsläppen från dina bil-kilometer. 

Så säger stadens experter

Uppdaterad