Resa hållbart

Välj ett klimatsmart sätt att resa i Stockholm – cykla, gå eller åk kollektivt.

Stockholmarna gör tillsammans två miljoner resor varje dygn. 

Resor och transporter står för nära hälften av utsläppen av växthusgaser i Stockholm. Och hälften av dessa kommer från personbilar. De negativa konsekvenserna av vägtrafiken är dessutom trängsel och luftföroreningar.

Detta är den största utmaningen för att vi ska nå klimatmålet om ett fossilfritt Stockholm 2040. För att minska vår påverkan på klimat och miljö behöver:

  • biltrafiken minska,
  • fossila bränslen bytas till förnybara drivmedel, som till exempel biogas och biodiesel,
  • fordonen dra mindre energi.

Du kan minska din påverkan på miljö och klimat genom att:

  • Välja att gå eller cykla om du kan. 3 km går många stockholmare på cirka 30 minuter och cyklar på cirka 10 min.
  • Resa med kollektivtrafiken om du behöver resa en längre sträcka. Många stockholmare har nära till buss, tunnelbana, pendeltåg eller lokalbana.

Bra att veta

  • Transporter står för hälften av utsläppen av växthusgaser i Stockholm, varav hälften kommer från personbilar.
  • Att resa med bil tre kilometer släpper ut ungefär 550 gram växthusgaser, jämfört med cirka 50 gram med kollektivtrafik.
  • Varannan bilresa i Stockholms län är kortare än 5 km. Var fjärde bilresa är kortare än 2 km.
  • Fakta och statistik om stockholmstrafiken finns på Miljöbarometern

Gå, cykla eller res fossilfritt med kollektivtrafiken

Stockholm är en stad som är lättillgänglig för fotgängare och cyklister med närheten och korta avstånd och med väl utbyggd kollektivtrafik. Promenaderna till bussen eller tunnelbanan är en stor del av gåendet i staden, men många går också hela vägen. I Stockholm är det också många stockholmare som cyklar och vi uppmuntrar ännu fler att göra det.

Åk med kollektivtrafiken

Stockholms kollektivtrafik är en av världens mest miljövänliga. Pendeltåg, tunnelbana och lokalbanor drivs på el från förnybara källor. Alla SL-bussar körs på förnybara drivmedel. Även färdtjänsten, som riktar sig till personer med funktionsnedsättning, är en del av Stockholms läns kollektivtrafik.

Res miljösmart med bil

När bilen är enda eller bästa alternativet finns det mycket du kan göra för att sänka klimatutsläppen från dina bil-kilometer. 

Längre resor och transporter

Välj ett klimatsmart alternativ när du planerar din semester eller långväga resa. Välj också klimatsmarta transporter av varor som mat, kläder, möbler och prylar som du köper för att minska din påverkan på miljön och klimatet.

Så säger stadens experter

Uppdaterad