Resa hållbart

Dina vardagsresor påverkar miljön. Välj ett klimatsmart sätt att ta dig fram på i Stockholm – cykla, gå eller åk kollektivt.

Resor och transporter står för nära hälften av växthusgasutsläppen i Stockholm. Av dessa kommer hälften från personbilar. Utsläppen från transporter minskar inte och de är den största utmaningen för att vi ska nå klimatmålet om ett fossilfritt Stockholm 2040.

Därför behöver vi

  • minska biltrafiken
  • byta från fossila bränslen till förnybara drivmedel som till exempel biogas och biodiesel
  • byta till fordon med minskat energibehov
  • en transportsnål och tillgänglig stad.

Du kan bidra till att minska utsläppen av växthusgaser genom att välja ett transportsätt som kräver mindre energi.

  • Välj att gå eller cykla om du har möjlighet. Många stockholmare går 3 km på cirka 30 minuter och cyklar 3 km på cirka 10 min.
  • Gå eller cykla till närmsta station i kollektivtrafiken om du ska åka längre. Många stockholmare har nära till kollektivtrafiken.

Åk kollektivt

Stockholms kollektivtrafik är en av världens mest miljövänliga. Arbetet mot en fossilfri och klimatsmart kollektivtrafik började redan för 30 år sedan och idag drivs pendeltåg, tunnelbana och lokalbanor till 100 procent på el från förnybara källor. Alla SL-bussar körs på förnybara drivmedel. Även färdtjänsten, som riktar sig till personer med funktionsnedsättning, är en del av Stockholms läns kollektivtrafik.

Målsättningen är att andelen förnybart bränsle i alla kollektivtrafikens trafikslag ska vara 95 % i slutet av 2021.

900 000 resenärer i Stockholmsregionen gör 2,9 miljoner resor per dag med buss, tunnelbana, pendeltåg, lokalbana eller skärgårdsbåt. Hela trafiknätet har samma biljettsystem som gör det enkelt att köpa biljett och ta sig dit du vill.

Snart kan du ta tunnelbanan till fler platser

Just nu genomförs en historiskt stor investering i kollektivtrafiken i Stockholm, med bland annat utbyggnad av tunnelbanan till Barkarby, Nacka och Arenastaden.

Cykla och gå

Många cyklar i Stockholm och Stockholms stad vill uppmuntra ännu fler att göra det. Webbplatsen Cykla i Stockholm är till för dig som funderar på att börja cykla eller som redan cyklar. Du hittar information om cykelvägar, cykelparkeringar, cykelpumpar, hur du ska tänka kring säkerhet och hur du kan cykla även på vintern.

Stockholms stad arbetar för att vara en gång- och cykelvänlig stad som är både enkel och säker att gå och cykla i. Gångvägar och cykelvägar förbättras och underhållet av dem utvärderas kontinuerligt. Inte minst med kan alla vi stockholmare hjälpa till genom att rapportera saker som kan förbättras eller åtgärdas via Tyck till-appen.

Gångstråk

Ska du färdas kortare sträckor kan du ofta välja något av stadens gångstråk. 

Stråken går utmed de kollektiva spårförbindelserna så att du lätt kan hoppa på tåget, tunnelbanan eller spårvagnen om du vill avsluta promenaden.

Ambitionen är att finna trevliga och säkra gångstråk i lugna miljöer utan bilbuller och  om möjligt i parker och grönområden. Gångstråken går gärna utmed vatten och förbi intressanta hus och platser.

Du kan ladda ned kartorna över gångstråken för hela norra respektive södra Stockholmsområdet i filformatet pdf till dator, smartphone eller läsplatta.

Nedladdning till dator rekommenderas för uppdateringstiderna för smartphone och läsplatta är långa. Pdf-filerna kan lagras i iBooks för iPhone och iPad.

Gångstråk Stockholm 2019 Söder  (pdf, 8,5 MB, nytt fönster)

Gångstråk Stockholm 2019 Norr (pdf, 13 MB, nytt fönster)

Om du vill läsa beskrivningar av de olika gångstråken, och få tips kring vad du kan se längs vägen, kan du ladda ned ett pdf-dokument med den informationen samlad.

Detaljerad information om varje gångstråk 2020 (pdf, 525 kb, nytt fönster)

Vandrande skolbuss för barnen

Många barn tycker att det är roligt att gå till skolan i en så kallad vandrande skolbuss. Det innebär att flera familjer turas om att följa sina egna och andras barn till och från skolan. Om exempelvis fem familjer i ett bostadsområde deltar kan varje familj ansvara för en dag i veckan.

Andra sätt att ta sig fram

Många bilar i Stockholm står idag stilla en stor del av tiden och skulle kunna ersättas av andra lösningar när du behöver biltransport.  

  • Fundera över om du verkligen behöver en egen bil. Bilpool, privat bildelning och hyrbil är alternativ som många gånger är billigare i längden än egen bil samtidigt som det sparar på våra gemensamma resurser. 
  • Fråga efter en miljöbil när du bokar taxi. Flera taxibolag kan erbjuda det. 

Så säger stadens experter

Uppdaterad