Minska miljöpåverkan från bilresorna

Du som reser med bil kan göra mycket för att minska din påverkan på klimatet och miljön.

Minska ditt bilresande

Fundera på hur du använder bilen. Även om du behöver ha bilen till vissa resor kanske andra resor kan ersättas med alternativ till bilen eller ställas in.

Titta i backspegeln på dina resor de senaste veckorna eller gör en liten körlogg de närmaste veckorna. Finns det tillfällen då du tagit bilen som du kunde ha löst på annat sätt? Vilka bilresor är lättast att ersätta?

Tips på hur du kan minska ditt bilresande:

 • Lägg ihop flera ärenden på samma inköpsresa:
 • Samarbeta med andra föräldrar för att dela på skjutsandet av barn till aktiviteter.
 • Gå, cykla eller ta kollektivtrafiken kortare sträckor.
 • Samåk med grannar eller kolleger.
 • Promenera eller cykla med flera barn till skolan eller träningen. Kanske i en Vandrande skolbuss.

Tanka förnybart eller kör på el

Du som kör fossildriven bil kan snabbt minska dina klimatutsläpp genom att välja så klimatsmart bränsle som möjligt utifrån vad din bil klarar av.

Byt till en bil med lägre utsläpp

Nya bilar har oftast lägre utsläpp än äldre, liksom mindre bilar oftast har lägre utsläpp än större.

Har du möjlighet att byta till en ny eller nyare bil, välj då en bil som kan köra helt eller delvis på el, eller en bil som kan tanka biodrivmedel .

Undersök också bilens deklarerade drivmedelsförbrukning och välj en bil med låg förbrukning. Kom ihåg att i verkligheten drar alla bilar mer än det officiellt uppmätta värdet.

På webbplatsen miljöfordon.se kan du söka fram mycket information om nya och upp till fem år gamla bilar, även deras klimatprestanda, bränsleförbrukning och energianvändning.

Utan egen bil

Det är lätt att bli kvar i en livsstil med mycket bilåkande även om det kanske inte är nödvändigt.

Om du inte är beroende av bilen i vardagen, prova andra sätt att få tillgång till ”bil ibland” de tillfällen då bilen känns oumbärlig. Då får du också resa med en ny bil med låga eller mycket låga utsläpp:

 • taxi
 • hyrbil
 • bilpool

Trots att dessa turer kan kännas dyra sparar du oftast pengar jämfört med kostnader för att äga, och parkera en egen bil. Du slipper dessutom att lägga tid på underhåll och däckbyten och att trassla med parkering.

På Stockholms stads webbplats utanegenbil.se finns många tips för livet utan egen bil, och även en marknadsöversikt över bilpooler i Stockholm:

Miljötips till dig som bilägare

Kör sparsamt

Du kan minska din bränsleförbrukning med upp till 15 procent genom att använda växelspak och gaspedal på ett medvetet sätt. Att köra sparsamt innebär också att köra lugnare och säkrare.

 • Planera din körning så du kan undvika onödiga stopp.
 • Accelerera snabbt upp till önskad hastighet.
 • Växla upp tidigt och kör på högsta möjliga växel.
 • Kör med jämnt gaspådrag och god framförhållning.
 • Håll hastighetsgränserna.
 • Motorbromsa.
 • Undvik tomgångskörning.

Sparsam körning ingår i körkortsutbildningen och de flesta körskolor erbjuder kurser för privatpersoner och företag under namnet Ecodriving.

Kör med rätt däcktryck och välj rätt däck

När lufttrycket i däcken är för lågt ökar bränsleförbrukningen. Genom en så enkel sak som att se till att ha rätt däcktryck sparar du både pengar och gör en insats för miljön.

Tänk också på att välja rätt däck. Bilens däck påverkar både bränsleförbrukning och miljön. I regel kräver ett bredare däck mer bränsle än ett smalt.

Använd motorvärmare

Att använda motorvärmare är ett av de enklaste sätten att minska bränsleförbrukningen och slitaget på bilens motor. 

 • En kall motor drar mer bränsle och släpper ut mer avgaser än en varm. Med en motorvärmare kan du spara upp till 1 dl bränsle vid varje körning. 
 • En kallstart ger i genomsnitt ett slitage på motorn som motsvarar 30 mils körning. 
 • Motorvärmaren kan kompletteras med en kupévärmare, ofta kallad kupéfläkt. Den fungerar som en varmluftsfläkt och ger en behaglig temperatur i kupén. Kupévärmaren kan även ha effekt på säkerheten genom att värmen ger högre komfort och isfria rutor.
Rekommenderade inkopplingstider för motorvärmare
Temperatur Tid
Under -15° C 1,5 timme
-15°C–0°C 1 timme
-15°C–0°C 20 minuter
Över 10°C Motorvärmare behövs ej

Plocka bort onödig last

Onödig last i bilen och takräcke/takbox ökar bilens vikt och bränsleförbrukningen. En takbox ger, förutom den extra tyngden, ett ökat luftmotstånd som gör att bilen rullar trögare.

 • Minska lasten och undvik att använda takräcke/takbox. Om du kör med 100 kg onödig last leder detta till en ökning av bränsleåtgången med cirka 6 procent i en mellanklassbil. Ett skidställ på taket ökar bränsleåtgången med 20 procent.
 • Kontrollera att du inte har med dig onödig last i bagageutrymmet.

Ta hand om din bil

Att ta väl hand om sin bil är bra för både plånboken och miljön. Genom att regelbundet serva bilen och kontinuerligt byta olja och filter kan du undvika en högre bränsleförbrukning och onödig miljöbelastning.

Bilen håller också längre och andrahandsvärdet ökar med en frekvent stämplad servicebok. Som bilägare är du dessutom skyldig att underhålla bilen så att den följer de lagar som gäller för bilens miljöpåverkan.

 • Byt olja enligt föreskrivna intervaller.
 • Använd syntetiska oljor, det kan sänka bränsleförbrukningen med ett par procent vintertid.
 • Tvätta motorn regelbundet. Det är viktigt för att undvika saltbeläggningar som kan ge upphov till överslag i tändsystemet.
 • Rengör EGR-systemen (Exhaust Gas Recirculation) regelbundet, oftast var 5 000:e mil. Om EGR-systemet sätts igen kan utsläppen av kväveoxider vid stadskörning fördubblas.
 • Byt tändstift och delar i tändsystemet, exempelvis med 2 000 mils intervall. Dåliga tändstift kan orsaka misständning, vilket gör att motorn förlorar effekt och drar mer bränsle. 
 • Se till att luftfiltret inte är smutsigt. Ett smutsigt luftfilter ökar bränsleförbrukningen och därigenom också utsläppen.

För att vara säker på att din verkstad är certifierad kan du hålla utkik efter en skylt med en grön punkt. Verkstäderna inom Kontrollerad Bilverkstad lämnar alltid garantier och lämnar också prisuppgifter i förväg.

Slopa tomgångskörning

Tomgångskörning är något som både kostar pengar och släpper ut onödiga avgaser. I Stockholms stad är tomgångskörning tillåtet under högst en minut.

 • Kör inte på tomgång. En minuts tomgångskörning kräver mer bränsle än att återstarta motorn.
 • Skrapa rutorna innan du startar bilen. Avgaserna är som giftigast när motorn är nystartad och kall.
 • Se till att det inte finns barn i närheten av bilar som står på tomgång. Barnen är känsligare för avgaser och eftersom de är kortare kommer de också närmare avgasröret.

Tvätta bilen rätt

Tvätta inte bilen hemma på garageuppfarten eller på gatan. Det kan orsaka utsläpp av miljöskadliga kemikalier och tungmetaller som kadmium och bly. Det smutsiga och förorenade vattnet rinner ner i gatubrunnarna och vidare till våra sjöar och vattendrag.

 • Tvätta i stället bilen i en gör-det-själv-hall eller i en automatisk biltvätt. Där finns oljeavskiljare och annan reningsutrustning som hindrar oljerester, tungmetaller, föroreningar och kemikalier från att rinna ut i naturen.
 • Om du absolut måste tvätta bilen hemma, stå inte på gatan eller garageuppfarten. Ställ istället bilen på en gräsmatta eller grusplan. Marken kan till viss del fånga upp föroreningar och bryta ner dem.
 • Använd miljömärkta produkter för biltvätten.
 • Avsluta biltvätten med att vaxa bilen. Då fastnar inte smutsen lika lätt och du behöver inte tvätta bilen lika ofta.
 • När du byter olja och glykol, lämna resterna till en miljöstation.
 • Använd medel med syra om du behöver använda rostborttagningsmedel. Det är miljömässigt bättre än lösningsmedelsbaserade medel.

Uppdaterad