Foto: Anna Åberg

Äta och dricka

Med enkla och medvetna val är det möjligt för dig att äta mer klimatsmart och minska risken för att få i dig skadliga ämnen.

Så säger stadens experter

Uppdaterad