Foto: Yanan Li

Återvinna hållbart

Nästan allt du inte längre behöver kan komma till användning på annat sätt. Återvinn dina tomma förpackningar och lämna bort dina gamla kläder och prylar, så får de nytt liv. På så sätt minskar du klimatpåverkan från din konsumtion.

Allra viktigast för att undvika onödigt avfall är att inte skaffa saker i onödan. Innan du slänger något, fundera på hur det bäst kan tas till vara.

  1. Kan någon använda det du inte längre vill ha? Produkter kan ofta repareras eller byta ägare i stället för att slängas.
  2. Kan materialet återvinnas för att skapa något nytt? Det sparar både energi och material.
  3. I sista hand lägger du saker i soppåsen för restavfall. Då eldas det upp och på så vis kommer de till användning för att skapa fjärrvärme och el.

Ju mer vi kan använda igen precis som det är eller skapa nytt av samma material desto bättre är det för miljön.

Återbruka mera

Fundera på om någon annan kan ha användning för saker du inte längre vill ha. Det är enklare än du tror att återbruka mera.

  • Testa att lägga ut dem som säljes eller bortskänkes på en köp/sälj-sajt.
  • Eller kolla om någon i din bekantskapskrets skulle vilja ha dina utrensade saker.
  • Sätt upp en lapp med bortskänkes i trapphuset eller i kvarteret.
  • Leta upp närmaste second hand-organisation och lämna dina saker där.
  • Passa på att lämna dina saker till Pop-up återbruk som turnerar runt i staden april-oktober och tar emot saker för både återbruk och trasiga saker.
  • Ta med dina saker till återvinningscentralen. På alla återvinningscentraler finns hörnor för återbruk där du kan lämna hela saker som någon annan kan använda igen. Personalen hjälper dig att avgöra vad som går att återbruka.

Så sorterar du ditt avfall

Stockholm Vatten och Avfall har en sorteringsguide för avfall. I den kan du läsa om hur olika saker sorteras och var du kan lämna dem så att de kommer till största möjliga nytta.

Sorteringsguiden, Stockholm Vatten och Avfalls webbplats

Hitta rätt plats för avfallet

Återvinningscentral

Återvinningscentraler är de platser där du kan lämna ditt grovavfall som trasiga möbler, rester efter en mindre renovering och textilier av olika slag. Miljöfarligt avfall som kemikalier och saker med sladd eller batteri kan också lämnas på en återvinningscentral.

Miljöstation

På miljöstationen kan du lämna miljöfarligt avfall som till exempel kemikalier eller överblivna färgrester. Miljöstationer finns utspritt över hela staden. De flesta ligger i anslutning till en bensinstation men vissa finns i gatumiljö.

Mobila miljöstationen

Mobila miljöstationen är en lastbil som tar emot miljöfarligt avfall och småelektronik. Den kör enligt en bestämd turlista och stannar på flera platser runt omkring hela stan.

Du kan beställa att få en sms-påminnelse när mobila miljöstationen kommer till ditt område.

Avfallssortering på stan

Sedan några år erbjuder Stockholms stad avfallssortering på allmän plats. En del av avfallssorteringsbehållarna är utställda endast under sommarsäsongen. I behållarna kan du sortera skräpet från till exempel din snabblunch, fikapaus eller picknick.

Så säger stadens experter

Uppdaterad