Foto: Anna Åberg

Matavfall

En av de viktigaste sakerna du kan göra för miljön är att ta tillvara på maten du redan har. Men det matavfall som inte går att undvika då? Sortera ut det, så kan det bli till biogas och biogödsel.

35 procent av det som hamnar i soppåsen är matavfall. Om potatisskalen och matresterna istället sorteras ut kan de omvandlas till biogas och biogödsel och bidra bättre till kretsloppet. 

Idag sorterar vi stockholmare ut cirka 25 procent av vårt matavfall. Att det inte är mer finns det flera orsaker till, bland annat stadens infrastruktur. Många fastigheter har trånga utrymmen och majoriteten av innerstadens fastigheter har säckhämtning där utsortering är svårare.

Från 1 januari i år ska alla sortera ut matavfallet. Redan tidigare var det obligatoriskt för restauranger men nu är det även obligatoriskt för hushåll och övriga verksamheter.

På Stockholm Vatten och Avfalls webbplats kan du läsa mer om hur det går till och hur du gör för att börja sortera redan nu. 

Bor du i en bostadsrättsförening kan du be din styrelse undersöka möjligheter för matavfallssortering.

För att fler hushåll som bor i lägenhet i dag ska kunna sortera sitt matavfall bygger Stockholm Vatten och Avfall en sorteringsanläggning i Högdalen. Anläggningen beräknas vara klar 2024. 

Så blir dina matrester biobränsle och biogödsel

När matresterna sorteras ut kan de behandlas biologiskt och omvandlas till biogas och biogödsel.

Biogasen används som bränsle för bussar, lastbilar och personbilar. Biogasen är ett förnybart bränsle som minskar användning av utsläppen av växthusgaser.

Biogödsel används som växtnäring till åker- och skogsmark. Genom att gödsla med biogödsel återförs näring och humus till kretsloppet. När man byter ut konstgödsel till biogödsel minskar behovet att till exempel bryta fram fosfor som är en ändlig resurs. Kvävet som också finns naturligt i biogödslet är mycket energikrävande att framställa.

Genom att matavfallssortera så bidrar du till det regionala kretsloppet.

Så säger stadens experter

Uppdaterad