Foto: Anna Åberg

Matavfall

En av de viktigaste sakerna du kan göra för miljön är att ta tillvara på maten och slänga mindre. De matrester som ändå blir över ska du sortera ut så de kan bli till biogas och biogödsel.

Nästan 40 procent av det som hamnar i soppåsen är matavfall. Om potatisskalen och matresterna istället sorteras ut kan de omvandlas till biogas och biogödsel och bidra bättre till kretsloppet. 

Det är obligatoriskt att sortera ut matavfallet för både hushåll och verksamheter. På Stockholm Vatten och Avfalls webbplats kan du läsa mer om hur det går till och hur du gör för att börja sortera redan nu. 

Genom att sortera ut matavfallet så bidrar du till det regionala kretsloppet. När matresterna sorteras ut kan de behandlas biologiskt och omvandlas till biogas och biogödsel.

Biogasen används som bränsle för bussar, lastbilar och personbilar. Biogasen är ett förnybart bränsle som minskar användning av utsläppen av växthusgaser.

Biogödsel används som växtnäring till åker- och skogsmark. Genom att gödsla med biogödsel återförs näring och humus till kretsloppet. När man byter ut konstgödsel till biogödsel minskar behovet att till exempel bryta fram fosfor som är en ändlig resurs. 

Uppdaterad