Foto: Anna Åberg

Lämna förpackningar och tidningar till återvinning

Varje gång du återvinner en mjölkkartong, en schampoflaska, en glasburk eller några kapsyler, bidrar du till ett mer hållbart Stockholm.

På en återvinningsstation kan du som privatperson lämna förpackningar från ditt hushåll. Det finns behållare för plast, papper, glas, metall och tidningar. Återvinningsstationerna är bara till för hushållens förpackningar.

Stockholm Vatten och Avfall ansvarar för de återvinningsstationer i gatumiljön som finns runtom i Stockholm. De ansvarar också för att återvinningsstationerna töms och det är städat på platsen.

På en återvinningscentral kan du till exempel lämna grovavfall, elektronik, glödlampor, porslin och trädgårdsavfall men även återbruk. En återvinningscentral är bemannad och har olika öppettider.

Sorteringsguide

Är du osäker på hur olika saker ska sorteras när du ska slänga dem? Här kan du få information om hur olika slags avfall och material ska sorteras.

Uppdaterad