Foto: Anna Åberg

Källsortera förpackningar och tidningar

Varje gång du återvinner en mjölkkartong, en schampoflaska, en glasburk eller några kapsyler, bidrar du till ett mer hållbart Stockholm.

Alla tidningar och förpackningar i glas, kartong, plast och metall ska källsorteras och lämnas till återvinning på en återvinningsstation, i miljörummet om du har ett sådant eller på en återvinningscentral.

Förpacknings- och tidningsinsamlingen ansvarar för de återvinningsstationer i gatumiljön som finns runtom i Stockholm. De ansvarar också för att återvinningsstationerna töms och det är städat på platsen. På deras webbplats förklaras var du ska lägga de olika förpackningarna. 

Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI

Förpackningar och tidningar omfattas av så kallat producentansvar. Det betyder att alla företag som tillverkar, fyller, säljer eller importerar förpackade varor ansvarar för att det finns ett system dit du kan lämna förpackningarna för återvinning. 

Hitta eller felanmäl återvinningsstation

Så säger stadens experter

Uppdaterad