Foto: Anna Åberg

Förpackningar och tidningar

När du återvinner dina förpackningar kan de bli till nya produkter. Då sparas både material och energi.

Förpackningar och tidningar omfattas av så kallat producentansvar. Det betyder att alla företag som tillverkar, fyller, säljer eller importerar förpackade varor ansvarar för att det finns ett system dit du kan lämna förpackningarna för återvinning. Det finns också en lag som säger att du måste sortera ut dina förpackningar och tidningar.

Producenterna samarbetar under namnet Förpacknings- och Tidningsinsamlingen och ansvarar för de återvinningsstationer i gatumiljön som finns runtom i Stockholm. De ansvarar också för att återvinningsstationerna töms och det är städat på platsen.

Hitta eller felanmäl återvinningsstation

Du ansvarar för att du slänger dina förpackningar i rätt behållare. Förpacknings- och tidningsinsamlingen förklarar på sin webbplats var du ska lägga de olika förpackningarna. 

Så säger stadens experter

Uppdaterad