Foto: Simon Gate

Lär dig mer

Nonylfenoletoxilat, bioackumulering och polypropenplast. Det är en rad begrepp att sätta sig in i om man vill förstå hur olika ämnen påverkar oss och vår miljö.

Ämnesområden

Uppdaterad