Livsmedels klimatpåverkan

Olika livsmedel påverkar klimatet olika mycket – och variationen är stor.

Vissa livsmedel har generellt lägre klimatpåverkan än andra. Den mest klimatsmarta kosten är vegetarisk. Därför kan det få stor effekt om du minskar på köttportionerna eller byter ut kött mot vegetariska alternativ.

Därför är nötkött sämre än fläsk

Köttets klimatpåverkan varierar kraftigt beroende på vilket djurslag köttet kommer från. Exempelvis orsakar ett kg nötkött utan ben ungefär nio gånger så mycket utsläpp än ett kg fågelkött.

Kor, får och getter är idisslare. Det innebär att de kan äta sådant som människor inte kan äta. Idisslares magar består av tre eller fyra olika delar. Idisslare kan med hjälp av bakterier bryta ned fiberrikt grovfoder, som gräs, hö och ensilage, till näring som djuren kan tillgodogöra sig.

I denna process bildas metan, en kraftig växthusgas som påverkar klimatet. När djuren andas eller rapar släpps en del av gasen ut. Mängden foder och vilken typ av foder djuren ätit påverkar hur stora metanutsläppen blir. Även mejeriprodukter som ost och smör ger på grund av detta relativt höga utsläpp av växthusgaser. 

Denna process sker inte hos djur som inte är idisslare, exempelvis gris. Deras matsmältning ger, liksom människornas, främst upphov till koldioxid. Eftersom metan är en starkare växthusgas än koldioxid blir kött från idisslare sämre ur ett klimatperspektiv.

Klimatpåverkan från olika livsmedel

Klimatpåverkan från proteinkällor
Proteinkälla Kg växthusgaser per kg produkt
Baljväxter (torra)  0,7 kg
Nötter 1,5 kg
Ägg 2 kg
Köttsubstitut (soja och liknande)  3 kg
Fisk 3 kg
Quorn 4 kg
Fläskkött (benfritt) 6 kg
Chark (Falukorv 40% kötthalt) 7 kg
Köttfärs (50/50 nöt/fläsk) 16 kg
Lammkött (benfritt) 21 kg
Nötkött 26 kg
Klimatpåverkan från mejeriprodukter
Proteinkälla Kg växthusgaser per kg produkt
Mjölk, fil, yoghurt  1 kg
Mejeri övrigt (crème fraiche, keso med mera) 2 kg
Ost 8 kg
Smör 8 kg
Klimatpåverkan från kolhydrater
Proteinkälla Kg växthusgaser per kg produkt
Potatis 0,1 kg
Mjöl, gryn 0,6 kg
Pasta 0,8 kg
Bröd 0,8 kg
Ris 2 kg

Om siffrorna

Det som anges är ett medelvärde för en hel kategori livsmedel. Dessa är grova skattningar och det finns ofta en stor variation inom gruppen, men medelvärdet gäller generellt som en representativ siffra för de flesta varor i gruppen. Det är alla utsläpp genererade från jord till bord som inkluderas i siffrorna, produktion förädling, förpackning och transport till Sverige.

Transport från butik till hemmet och tillagning av maten hemma räknas inte med. Siffrorna beaktar inte andra miljöområden såsom biologisk mångfald, användning av bekämpningsmedel, djurvälfärd eller dylikt.

Referens: Siffrorna kommer från Mat-klimat-listan, som rekommenderas av Livsmedelsverket: Mat-klimat-listan, version 1.1. Elin Röös, Sveriges Lantbruksuniversitet, november 2014.

Uppdaterad