En man packar en kartong med farligt avfall som ska till miljöstationen.

Farligt avfall

Farligt avfall kan till exempel vara olika typer av elektronik, färger, sprayburkar, batterier och lösningsmedel.

Genom att minska skadliga ämnen och kemikalier kan du göra hemmet till en mer hälsosam plats att vistas på.

Vad är farligt avfall

Av allt avfall som slängs från hushåll i Sverige klassas ungefär 9 procent som farligt avfall. Till farligt avfall räknas allt som är giftigt, frätande, cancerframkallande, miljöfarligt, fosterskadande, smittförande eller brandfarligt. Detta kan till exempel handla om olika typer av elektronik, färger, sprayburkar, batterier och lösningsmedel.

Farligt avfall måste hanteras på rätt sätt, eftersom det kan skapa stora problem för människor, djur och miljön om det hamnar på fel ställe. Kemikalierna som sprids i naturen kan dessutom stanna kvar väldigt länge och färdas vidare genom luft och vatten. Att sortera sitt farliga avfall på bästa sätt är därför viktigt, men kan dessutom vara lätt och säkert både för dig själv och miljön. 

 • Lägg märke till produkter hemma som bär på symboler som markerar farliga ämnen.
 • Se till att inte blanda olika typer av farligt avfall när det är dags att slänga dem.
 • Handla produkter som bär på en miljömärkning.

Om produkten inte är tom är extra viktigt att se till att den är väl försluten och inte läcker innan den sorteras. Den kan gärna vara kvar originalförpackningen. Vissa varubutiker har börjat ta emot farligt avfall, men du kan alltid sortera det på återvinningscentraler, miljöstationer eller lämna till mobila miljöstationen.

På de här webbsidorna hittar du mer kunskap, tips och råd som hjälper dig att sortera bort saker med skadliga ämnen och lämna det på rätt ställe, så att det kommer till största möjliga nytta:

Inspiration

Film med Magnus Carlson

Här kan du lyssna på Magnus Carlson, sångare i Weeping Willows, när han får tips och råd av våra experter, om hur han kan minska kemikalierna i hemmet.

 

Har du skadliga kemikalier hemma?

 

Utmaningar för att minska ditt farliga avfall

 • Inventera vilka kemikalier du har i ditt hem.
 • Byt ut minst tre kemikaliefyllda produkter mot någon produkt utan eller med mindre kemikalier

Reflektera över och dela gärna på sociala medier:

 • Har du fler eller färre kemikalieprodukter än du trodde?
 • Vilka produkter använder du dagligen som innehåller kemikalier?
 • Vilka produkter valde du att byta ut och varför?
 • Finns det någon produkt du aldrig skulle kunna tänka dig att byta ut?

3 poäng för dig som tävlar

De flesta har mängder av gammal elektronik hemma i lådor, på vinden och i förråd.

 • Rensa ut din gamla elektronik och sälj, skänk eller återvinn den.

Reflektera över och dela gärna på sociala medier:

 • Hur mycket elektronik hittade du hemma? Väg gärna!
 • Var det saker som fortfarande var användbara? Om ja, varför används de inte?

2 poäng för dig som tävlar

Testa ett husmorstips, från internet, sociala medier eller kanske någon vän.

 • Har du ett eget husmorstips? Dela med dig.

Reflektera över och dela gärna på sociala medier:

 • Är husmorstips något som skulle ersätta många andra kemikalier?
 • Finns det några husmorstips som redan är en del av din vardag?

1 poäng för dig som tävlar

Dessa är bonusutmaningar och ett sätt för barnen att vara mer delaktiga i minimeringsmästarna!

 • Gå på kemikaliejakt hemma! Leta tillsammans efter kemikalier hemma och prata varför de är farligt avfall.
 • Gör eget slime utan kemikalier! Hitta recept på internet.
 • Prata gärna om skillnad i känsla och lukt jämfört med köpt slime.
 • Spela spelet ”Hitta farorna i Hannas hus”:

Uppdaterad