Foto: Sara Mc Key

På tomten och på gården

Det går alldeles utmärkt att göra fint på gården och i trädgården utan att skada varken miljö eller hälsa.

Gödsla lagom

 • Gödsla med måtta och bara under växtsäsongen. Överskottsnäring förs lätt ner till sjöar och vattendrag vid kraftiga regn. Det leder till övergödning och algblomning. 
 • Använd naturgödsel, gräsklipp eller egen kompostjord på gräsmattor, rabatter och övriga odlingar.

Bekämpning av insekts- och svampangrepp

Det finns många sätt att bekämpa angrepp av insekter och svamp utan att sprida miljöfarliga ämnen.

 • Välj motståndskraftiga plantor.
 • Använd klisterfällor.
 • Duscha plantor med vatten eller såpvatten för att få bort till exempel bladlöss.
 • Använd ogräshacka mot ogräs.
 • Arbeta för en biologisk mångfald i trädgården. Med en rik biologisk mångfald i trädgården minskar risken för skadeinsekter. 

Gynna blommor och bin

Du som har en trädgård kan göra en stor insats för stadens biologiska mångfald.

 • Låt en del av gräsmattan växa som den vill.
 • Plantera växter som uppskattas av fjärilar, bin och humlor.
 • Anlägg en damm med vattenväxter och stenar.
 • Sätt upp holkar till insekter, fåglar och fladdermöss.

Elda inte upp trädgårdsavfallet

Småskaligt eldande i tätbebyggda områden innebär utsläpp av PAH:er i stadsmiljön. Nyskördade grenar och löv är dessutom fuktiga och avger mer skadlig rök.

 • Kompostera istället för att elda upp grenar och löv. Med en kompostkvarn kan du fördela även större grenar. Du får kompostera trädgårdsavfall på tomten, men om du vill kompostera matavfall behöver du först skicka in en anmälan till miljöförvaltningen. 
 • Försök återanvända trädgårdsavfallet. Gräsklipp är exempelvis prima gödsel. En löv- och rishög i ett hörn kan bli hem för igelkottar och andra smådjur. 
 • Kör iväg det trädgårdsavfall du inte kunnat återanvända till en återvinningscentral. Där omvandlas trädgårdsavfallet till energi som används till fjärrvärme och el som vi i Stockholm kan använda. Kan eller vill du inte köra själv kan du beställa hämtning av trädgårdsavfallet. 

Grilla smart

 • Använd inte engångsgrillar.
 • Grilla utan tändvätska. Använd till exempel en skorstenständare eller en elektrisk grillstartare.
 • Använd inte grillgaller med non-stick-beläggning (till exempel teflon). De kan släppa ifrån sig  högfluorerade ämnen vid höga temperaturer. 
 • Var försiktig med att grilla i naturen. Brandrisken är ofta hög vid varma temperaturer och en liten glöd kan utvecklas till en ödesdiger skogsbrand.
 • Håll koll på vad räddningstjänsten säger om att elda just nu.

Ta hand om vårt dagvatten

Så säger stadens experter

Uppdaterad