Padda flyter i blått vatten. Foto: Johan Pontén
Padda i Kyrksjölöten i Bromma. Foto: Johan Pontén

Stockholms dagvatten

Med mindre föroreningar och skräp som rinner ner i dagvattnet blir våra sjöar och vattendrag renare. Tänk på att slänga fimpar och skräp i en papperskorg istället för på marken, för att vår miljö och våra djur i vattnen ska må bra.

Dagvatten är regn, snö och smältvatten som rinner av från till exempel vägar, gator, parkeringsplatser och tak. När det finns asfalterade ytor i en stad rinner dagvattnet till närmsta vattendrag och tar med sig skräp, gifter och föroreningar. 

Det här kan du göra

Med enkla åtgärder kan vi alla hjälpas åt att minska gifter och föroreningar i dagvattnet.

 • Kasta skräp, cigarettfimpar, snus och tuggummi i papperskorgen. Mycket av skräpet som hamnar på gatan rinner ner i gatubrunnarna och ut i närmaste sjö.
 • Tvätta bilen i en biltvätt eller biltvättshall. Om bilen tvättas på gatan rinner miljöfarlig smuts och tvättmedel ner i brunnarna och ut i sjön.
 • Undvik ogräsmedel och bekämpningsmedel på din tomt. Det följer med regnvattnet ner i brunnarna.
 • Gödsla med måtta och undvik konstgödsel.

Kasta inte fimpen på gatan

Cirka 60 procent av allt skräp på Stockholms gator är fimpar. De fimpar som hamnar på marken har en mycket negativ påverkan på miljön. Det är också olagligt enligt svensk lag att skräpa ner. Det gäller även för småskräp på marken, till exempel cigarettfimpar, tuggummin eller godispapper.

Därför utökar vi antalet papperskorgar med askkopp och ser till att de är rätt placerade. Våra stora solcellsdrivna papperskorgar, som komprimerar skräpet, har en metallplatta att släcka fimpen på.

Hantera dagvattnet

Åtgärder för att hantera dagvatten på tomten och på gården minskar risken för föroreningar och för översvämningar, både i din närhet och i andra delar av Stockholm.

 • Led regnvatten från tak, gångar och uppfarter så att det kan sjunka ned i marken. Det minskar belastningen på dagvattennätet, bidrar till att rena dagvattnet och till naturlig grundvattenbildning.
 • Välj grus eller plattor till din uppfart så att regnvatten kan rinna igenom marken och renas. Vattnet kan inte tränga igenom asfalt, utan rinner istället och samlar på sig smuts som sedan hamnar i sjöarna via brunnar och diken.
 • Tänk kreativt och hitta en lösning så att din dagvattenhantering också blir ett dekorativt inslag i trädgården.
 • Samla regnvatten för att använda vid vattning. Då kommer det till användning samtidigt som du sparar på dricksvattnet.

Visste du att ...

 • Cirka 60 procent av allt skräp på Stockholms gator är fimpar. De fimpar som slängs på marken innehåller miljögifter och bryts inte ner i naturen.
 • Bara 26 procent av stadens sjöar och vattendrag klarar miljökvalitetsnormerna för god ekologisk status.
 • 35 procent klarar miljökvalitetsnormerna för god kemisk status.

Hållbar hantering av dagvatten i Stockholms stad

Stockholms stad har som mål att dagvattenhanteringen ska vara anpassad efter förändrade klimatförhållanden med ökad årsnederbörd, intensivare nederbördstillfällen och höjda vattennivåer i sjöar, kustvatten och vattendrag.

Det gäller vid all om- och nybyggnation, liksom för åtgärder i den befintliga miljön.

Åtgärder för bättre vatten

Staden har kommit långt i arbetet med att ta fram lokala åtgärdsprogram. Programmen innehåller specifika förslag på åtgärder som behöver genomföras för att uppnå EU:s miljökvalitetsnormer. Målet är att ta fram ett lokalt åtgärdsprogram för varje vattenförekomst i staden.

Mer information

På Miljöbarometern hittar du Stockholms dagvattenstrategi, tillsammans med aktuell statistik och fakta kring vatten och avlopp. Här finns också information om skyfallshantering och stadens olika lokala åtgärdsprogrammen för vatten.

Kontakt

Miljöförvaltningen

Avvikande öppettider
1 maj – stängt
Kristi himmelsfärds dag 9 maj – stängt
Pingstdagen 19 maj – stängt
Telefon
Telefon 08-508 28 900
E-post
E-post miljoforvaltningen@stockholm.se

Uppdaterad