Padda flyter i blått vatten. Foto: Johan Pontén
Padda i Kyrksjölöten i Bromma. Foto: Johan Pontén

Stockholms dagvatten

Med mindre föroreningar och skräp som rinner ner i dagvattnet blir våra sjöar och vattendrag renare. Tänk på att tvätta bilen hållbart i en tvätthall och släng skräp och fimpar i en papperskorg. För att vår miljö och våra djur i vattnen ska må bra.

Dagvatten är regn, snö och smältvatten som rinner av från till exempel vägar, gator, parkeringsplatser och tak. När det finns asfalterade ytor i en stad rinner dagvattnet till närmsta vattendrag och tar med sig skräp, gifter och föroreningar. 

Det här kan du göra

Med enkla åtgärder kan vi alla hjälpas åt att minska gifter och föroreningar i dagvattnet.

 • Tvätta bilen i en biltvätt eller biltvättshall. Om bilen tvättas på gatan rinner miljöfarlig smuts och tvättmedel ner i brunnarna och ut i sjön.
 • Kasta skräp, cigarettfimpar, snus och tuggummi i papperskorgen. Mycket av skräpet som hamnar på gatan rinner ner i gatubrunnarna och ut i närmaste sjö.
 • Undvik ogräsmedel och bekämpningsmedel på din tomt. Det följer med regnvattnet ner i brunnarna.
 • Gödsla med måtta och undvik konstgödsel.

Hantera dagvattnet

Åtgärder för att hantera dagvatten på tomten och på gården minskar risken för föroreningar och för översvämningar, både i din närhet och i andra delar av Stockholm.

 • Led regnvatten från tak, gångar och uppfarter så att det kan sjunka ned i marken. Det minskar belastningen på dagvattennätet, bidrar till att rena dagvattnet och till naturlig grundvattenbildning.
 • Välj grus eller plattor till din uppfart så att regnvatten kan rinna igenom marken och renas. Vattnet kan inte tränga igenom asfalt, utan rinner istället och samlar på sig smuts som sedan hamnar i sjöarna via brunnar och diken.
 • Tänk kreativt och hitta en lösning så att din dagvattenhantering också blir ett dekorativt inslag i trädgården.
 • Samla regnvatten för att använda vid vattning. Då kommer det till användning samtidigt som du sparar på dricksvattnet.

Visste du att ...

 • Cirka 60 procent av allt skräp på Stockholms gator är fimpar. De fimpar som hamnar på marken har en mycket negativ påverkan på miljön.
 • Bara 26 procent av stadens vattenförekomster klarar miljökvalitetsnormerna för god ekologisk status.
 • 35 procent klarar miljökvalitetsnormerna för god kemisk status.

Hållbar hantering av dagvatten i Stockholms stad

Stockholms stad har som mål att dagvattenhanteringen ska vara anpassad efter förändrade klimatförhållanden med ökad årsnederbörd, intensivare nederbördstillfällen och höjda vattennivåer i sjöar, kustvatten och vattendrag.

Det gäller vid all om- och nybyggnation, liksom för åtgärder i den befintliga miljön.

På Miljöbarometern hittar du Stockholms dagvattenstrategi, tillsammans med aktuell statistik och fakta kring vatten och avlopp. Här finns också information om skyfallshantering och stadens olika lokala åtgärdsprogrammen för vatten.

Åtgärder för bättre vatten

Stockholm stad har kommit långt i sitt arbete med att ta fram lokala åtgärdsprogram. Programmen innehåller specifika förslag på åtgärder som behöver genomföras för att uppnå EU:s miljökvalitetsnormer. Målet är att ta fram ett lokalt åtgärdsprogram för varje vattenförekomst i staden.

Kontakt

Miljöförvaltningen

Avvikande öppettider
Midsommarafton 23 juni – stängt
Midsommardagen 24 juni – stängt
Telefon
Telefon 08-508 28 900
E-post
E-post miljoforvaltningen@stockholm.se

Uppdaterad