Energi

Årstidernas olika skiftningar skapar utmaningar för energiproduktionen. Den kalla vintern ska värmas och den varma sommaren ska svalkas. Uppvärmning, transport, elförsörjning och avfallshantering är avgörande vid upprustning av existerande områden och planering av framtidens stadsdelar.

Att förbättra energieffektiviteten och arbeta mot 100 procent ren el är en prioritering för Stockholms stad. En av de åtgärder som haft störst betydelse för minskningen av växthusgasutsläppen är skiftet från oljepannor till fjärrvärme och den ökade andelen förnybar energi.

Fjärrvärme och återvinning

Stockholms fjärrvärmenät har utvecklats under mer än 50 år. Denna infrastruktur är en av de viktigaste pusselbitarna i Stockholms förmåga till klimatanpassning eftersom mer än 80 procent av stadens byggnader är kopplade till nätet. 99 procent av fjärrvärmen bildas genom förnybar och återvunnen energi.

En del av den återvunna energin kommer från Stockholms avloppsvatten. Den fjärrvärme som utvinns från avloppsvattnet kan försörja hela 130 000 stockholmare med uppvärmning i sina hem.

Solceller på stadens byggnader

Stockholms stad har installerat cirka 13 500 kvadratmeter solceller, framför allt på tak till stadens byggnader. Solcellerna beräknas ge 1,3 miljoner kWh per år och den producerade elen används till stadens egna fastigheter.

För att underlätta för fastighetsägare att installera solceller finns Stockholms solkarta på stadens webbplats. Det är ett interaktivt verktyg där man enkelt kan se hur mycket solinstrålning ett tak har och hur stor potentialen är för solel och solvärme.

I stadens klimatstrategi anges att senast 2040 ska elproduktionen baserad på solenergi motsvara tio procent av stadens egen elanvändning.

Trädgårdsavfall omvandlas till biokol

Ett annat projekt är Stockholm Biochar Project där park och trädgårdsavfall används för att göra biokol. Stockholmare kan lämna sitt trädgårdsavfall på någon av stadens återvinningscentraler. På anläggningar i närområdet omvandlas avfallet till biokol.

Biokolet har jordförbättrande egenskaper och används bland annat för att förbättra livsvillkoren för stadens många gatuträd. Biokolen är också ett smart sätt att binda koldioxid i marken, eftersom den fungerar som en kolsänka och minskar mängden koldioxid i atmosfären.

Uppdaterad