Byt bränsle

Det finns en hel del olika drivmedel och alla påverkar klimatet – det finns enbart bättre och sämre alternativ. Dags att se hur du kan ändra din påverkan!

Tänk efter före...

...det bästa sättet att minska klimatpåverkan är att låta bilen stå, när det finns alternativ. 

Kan du byta bränsle i bilen?

Använd vår tjänst för att se vilka bränslen du kan köra din bil på

Om tjänsten Byt bränsle

Stockholms stad vill att fler ska välja att gå, cykla och åka kollektivt, men vet också att ibland är bilen bästa alternativet. Byt bränsle visar hur du kan minska utsläppen från din bil genom att byta till ett fossilfritt bränsle och underlättar för dig att hitta var du kan tanka det.

Uppgifter om vilka bilar som kan tankas med vilka drivmedel levereras från företaget Vroom. Vroom hämtar i sin tur uppgifter ur bilregistret samt kompletterande uppgifter om vilka bilar som är HVO-godkända från Mobility Sweden.

Byt bränsle drivs av miljöförvaltningen i Stockholm. Satsningen ingår i projektet Fossilfritt 2030 som delfinansieras av Tillväxtverket via den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Kontakt

Miljöbilar i Stockholm
Miljöförvaltningen

E-post
E-post bytbransle@stockholm.se

Uppdaterad