Miljösmart med bil

Tänk om du kan klara dig utan egen bil och resa hållbart? Om bilen är ditt enda eller bästa alternativ, finns det ändå mycket du kan göra för att minska din påverkan på klimatet och miljön.

Använd våra verktyg för att hitta bilpooler och laddplatser, jämföra miljöbilar eller ta reda på om du kan byta bränsle på din bil.

Ladda elbil och hitta bilpooler

Byt bränsle eller ny bil?

Vad är en miljöbil?

På webbplatsen Miljöfordon.se hittar du fakta om miljöbilar, lätta och tunga lastbilar, lastcyklar, miljöbränslen och laddplatser samt regler och förmåner för miljöbilar.

Stockholmarna gör två miljoner resor varje dygn.

Resor och transporter står för nära hälften av utsläppen av växthusgaser i Stockholm. Och hälften av dessa kommer från personbilar. De negativa konsekvenserna av vägtrafiken är dessutom trängsel och luftföroreningar. Detta är den största utmaningen för att vi ska nå målet om ett fossilfritt Stockholm 2040.

Du kan framför allt bidra genom att:

  • Välja att gå eller cykla om du kan. 3 km går många stockholmare på cirka 30 minuter och cyklar på cirka 10 min.
  • Resa med kollektivtrafiken om du behöver resa en längre sträcka. Många stockholmare har nära till buss, tunnelbana, pendeltåg eller lokalbana.

Visste du att?

  • Transporter står för hälften av utsläppen av växthusgaser i Stockholm, varav hälften kommer från personbilar.
  • Att resa med bil tre kilometer släpper ut ungefär 550 gram växthusgaser, jämfört med cirka 50 gram med kollektivtrafik.
  • Varannan bilresa i Stockholms län är kortare än 5 km. Var fjärde bilresa är kortare än 2 km.

Uppdaterad