Bli en minimeringsmästare!

Nu är anmälan stängd till Minimeringsmästarna 2021. Totalt fick vi in över 140 anmälningar, varav vi väljer ut tio hushåll som deltar i utmaningen.

Minimeringsmästarna är en tävling för dig som vill minska på de onödiga sakerna, utgifterna, stressen och klimatavtrycket.

I ett års tid ger vi inspiration, kunskap och verktyg för att leva hållbart, samtidigt som du tävlar mot andra hushåll i den stora Sverigekampen!

Varför Minimeringsmästarna?

Vi behöver hjälpas åt för att minska avfallet och vårt klimatavtryck. Därför söker vi deltagare i alla åldrar, med olika bakgrund och olika förkunskaper. Det viktiga är att du vill utmana dig själv att minska ditt avfall och tävla mot hushåll i hela Sverige.

Anmälan är nu stängd. 

Anmälan var öppen till och med den 15 september. Nu går vi igenom anmälningarna. Inom kort meddelar vi vilka hushåll som är utvalda att delta i utmaningen.

Så går det till

Som deltagande hushåll medverkar du i ett års tid,  från oktober 2021 till oktober 2022, på tematräffar om

  • Hållbar konsumtion
  • Matsvinn
  • Textil
  • Farligt avfall
  • Delande

På träffarna får du tips, inspiration och möjlighet att utbyta erfarenheter med de andra deltagarna i Stockholms stad. Träffarna hålls fysiskt i Stockholms stad, eller digitalt beroende på rådande restriktioner.

Utöver träffarna får deltagarna olika utmaningar som ska genomföras till nästa träff, till exempel laga mat på rester eller anordna en klädbytarträff med kompisar.

Utmaningarna och andra erfarenheter delas via deltagarnas egna och arrangörernas sociala medier.

Det här gör du

Under året som minimeringsmästare förväntas du:

  • Medverka på tematräffarna och ett uppstartmöte i Stadshuset den 7 oktober
  • Väga ditt avfall och rapportera in resultatet vid tre tillfällen under året
  • Genomföra utmaningar inom respektive tema
  • Dela med dig av dina erfarenheter i till exempel sociala medier

Sverigekampen

Samtidigt som du utmanar dig själv och andra hushåll i Stockholms stad, tävlar du mot familjer i hela landet i en Sverigekamp. När året för Sverigekampen är slut utses det hushåll som minskat sitt avfall mest och som samlat mest poäng genom utmaningar till Minimeringsmästare 2021.

Vilka kan delta?

Alla slags hushåll är välkomna – ensamhushåll, familjer, kollektiv eller par. Vi utser tio hushåll av varierande karaktär och boendeform i Stockholms stad. Det spelar ingen roll om du redan är proffs på att minska ditt avfall eller nybörjare med goda ambitioner.

Arrangörer

Stockholms stad arrangerar Minimeringsmästarna lokalt tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall AB med stöd från den ideella organisationen Zero Waste Stockholm.

Minimeringsmästarna drivs av Göteborgsregionen och finansieras av Avfall Sverige samt deltagande kommuner.

Därför Minimeringsmästarna

Tyvärr ser nuläget rätt dåligt ut. Vi shoppar i Sverige som om det fanns 4,2 jordklot och vi gör av med 466 kg avfall varje år per person. Det är nästan ett halvt ton! Per person! Men det går att göra något åt det, och vi kan göra det tillsammans. 

Att minska på sitt avfall är inte bara bättre för miljön och klimatet – du kan spara pengar och få mer tid till annat. 

​Därför finns Minimeringsmästarna – ett initiativ från Göteborgsregionen, som finansieras av Avfall Sverige. Genom Minimeringsmästarna kan vi visa att många bäckar små blir en stor å. 

Uppdaterad