Person lämnar in saker till Pop-up återbruk
Lämna saker för återvinning och återanvändning på Pop-up återbruk som turnerar runt i Stockholm från april till oktober.

Dela dina saker

Delande handlar om att hyra, låna, ge bort, byta eller köpa begagnat. Det ger större tillgång till saker, utan att behöva bidra till onödig konsumtion. Den som delar sparar också pengar.

Hur använder vi det vi redan har? Är det så att det finns ett överflöd av outnyttjade tillgångar i våra garderober, förråd, byråer och skåp? Att ta tillvara på befintliga resurser i stället för att hela tiden producera och konsumera nytt är en nyckel till att leva hållbart.

Genom att dela saker, platser och tjänster med varandra skapas miljönytta, samtidigt som vi sparar pengar. Delande kan vara att

 • låna ut sina verktyg
 • hyra ut sin bil
 • anordna en klädbytardag.

Film

Introduktion till delande med Emma Öhrwall

Delande med Karin Bradley

Vad kan du göra i Stockholm?

Pop-up återbruk

På Pop-up återbruk kan du lämna små möbler, textil, elektronik och miljöfarligt avfall. Du kan lämna saker för både återvinning och återanvändning.

Återbruket i Skärholmen och Rinkeby

Återbruket är platsen som ger använda föremål ett längre liv. Här kan saker lämnas in för återanvändning eller återvinning. I låneverkstan kan du reparera eller fixa till något nytt. Eller hämta och fynda någon annans avlagda saker.

Stockholms stadsbibliotek

Stadens bibliotek är öppna mötesplatser dit alla är välkomna. Här finns böcker, tidningar, filmer och talböcker. Biblioteken bjuder också in till olika evenemang året runt.

Utmaningar att testa delande

Kan vara stor eller liten. Du kan byta vad som helst för prylar eller kläder men det kan underlätta med ett tema, till exempel sport- eller barnprylar.

Reflektera över:

 • Hur gick bytardagen?
 • Var det stort intresse?
 • Reagerade de som du bjöd in på samma sätt som du trodde?
 • Valde du något speciellt tema? Varför?

3 poäng för dig som tävlar

Prata med dina grannar eller vänner som bor i närheten om det finns något ni kanske skulle kunna dela på. Det kan till exempel vara slagborr, gräsklippare eller stege.

Reflektera över:

 • Hittade du några som ville dela saker och tjänster?
 • Hur stort var intresset i grannskapet?
 • Vad valde ni att dela på?
 • Och hur löste ni det praktiska?

Ladda ner utlåningsmärken

2 poäng för dig som tävlar

Testa någon form av delning av något du tidigare inte delat. Det kan till exempel vara att låna, byta eller hyra något.

Reflektera över:

 • Hur kändes det att dela?
 • Vad mer skulle du kunna tänka dig att dela med andra?

1 poäng för dig som tävlar

Dessa ger inga poäng i tävlingen men är ett sätt för barnen att vara mer delaktiga!

 • Byt något med en kompis. Det kan till exempel vara en bok, en leksak eller ett spel.
 • Skapa en lånepool med sådant som inte används jämt till exempel spel, pussel, fritidsutrustning.
 • Skapa en vandrande kasse med spel och leksaker. Kassen kan vara hos någon en vecka och man får ta ut och lägga i nya saker.

Visste du att ...

 • 9 av 10 svenskar har kläder i garderoben som de inte använder
 • 1 av 3 svenskar slänger prylar och kläder de inte använder i soporna
 • 3 av 5 säger sig äga för mycket kläder
 • 65 procent säger sig äga för mycket prylar
 • 23 procent har inte tid att använda sina prylar
 • 3 av 4 har en gammal mobiltelefon hemma som de inte använder
 • 72 procent använder inte ens hälften eller mindre av det de har i sina skåp och byråer
 • personbilar står parkerade 96 procent av tiden.

Fakta: ”Så använder svenskarna – en rapport från Myrorna 2018”, Här finns den lediga kapaciteten i storstadstrafiken, KTH 2015

Uppdaterad