Minimeringsmästarna i Stockholm minskade avfallet med 42 procent!

Sju hushåll i Stockholm stad har deltagit i Minimeringsmästarna – en tävling för hushåll i hela Sverige som vill minska sitt avfall så mycket som möjligt. Totalt minskade de sitt avfall med 42 procent. Deltog gjorde hushåll från Östermalm, Södermalm, Bromma, Västerort, Järva, Söderort och Farsta.

1 år, 5 teman, 15 utmaningar

Under ett år har 250 hushåll i 50 kommuner antagit 15 utmaningar på 5 teman. Hushållen har lärt sig om hållbarhet och avfallsminimering genom föreläsningar och workshops. De har också testat sina kunskaper och sin kreativa förmåga i olika utmaningar. Deltagarna har delat med sig av sina erfarenheter och kreativa lösningar i sociala medier och intervjuer. Under året har de även inspirerat kollegor, vänner, familj, släkt och bekanta.

Året har varit indelat i fem teman:

  • hållbar konsumtion,
  • matsvinn,
  • farligt avfall,
  • delande
  • textil.

Deltagarna har bland annat utmanats i att bjuda på en måltid lagad på rester, anordna klädbytardag, städa utan skadliga kemikalier och att designa om textil.

I perioder har deltagarna även vägt sitt hushållsavfall för att kunna följa förändringen. Resultatet? Tillsammans har hushållen i Stockholm minskat sitt avfall med 42 procent!

Det här var utmaningarna:

Om tävlingen

År 2020 gav ett genomsnittligt svenskt upphov till 449 kg hushållsavfall. Målet med Minimeringsmästarna är att deltagarna ska minska sina avfallsmängder avsevärt genom inspiration och kunskap. På lång sikt är målet att inspirera andra hushåll och verksamheter inom regionen och övriga Sverige att minska de totala avfallsmängderna.

Minimeringsmästarna koordineras av Göteborgsregionens kommunalförbund med stöd från Avfall Sverige. Detta är den tredje omgången av projektet som genomfördes första gången 2015. I Minimeringsmästarna 2015 lyckades hushållen halvera sina avfallsmängder. Till skillnad från de tidigare omgångarna deltar nu hushåll från hela Sverige.

Utöver träffarna får deltagarna olika utmaningar som ska genomföras till nästa träff, till exempel laga mat på rester eller anordna en klädbytarträff med kompisar. Utmaningarna och andra erfarenheter delas via deltagarnas egna och arrangörernas sociala medier.

Arrangörer

Minimeringsmästarna drivs av Göteborgsregionen och finansieras av Avfall Sverige samt deltagande kommuner.

Stockholms stad arrangerar Minimeringsmästarna lokalt tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall AB med stöd från den ideella organisationen Zero Waste Stockholm.

Uppdaterad