Trafik på gata efter mörkrets inbrott. Pärlband av röda baklyktor. Ovanpå ligger en ikon med skiftnyckel och mejsel.

Anpassa din fossilbil till biodrivmedel

Omställningen till fossilfria transporter är en stor utmaning. Ska Sverige och Stockholm klara miljömålen krävs att alla möjligheter används. Elektrifiering är en viktig pusselbit men vi hinner inte byta ut alla personbilar till elbilar i tillräckligt snabb takt. Över två miljoner fordon i Sverige skulle kunna byggas om för etanol- eller biogasdrift.

Konvertera till etanol

Klimatpåverkan kan halveras om bilen konverteras och körs på E85 istället för bensin. För att minska avgasutsläppen vid kallstarter, använd motorvärmare.

Flera verkstäder på många platser i Sverige erbjuder konvertering av bensinbilar, elhybrider och laddhybrider från flera olika tillverkare. Bilen konverteras från bensin till etanol (E85) och kan sedan köras på alla blandningar mellan bensin och E85.

Motorns mjukvara och bränslesystem anpassas till E85 och konverteringen tar upp till en halv dag att utföra.

Kostnaden varierar mellan 5.000 och 11.000 kronor. Därefter tillkommer kostnaden för registreringsbesiktning efter konverteringen (cirka 1.600 kronor). 

Typgodkända konverteringar är bäst och företaget som konverterar bör ta över ansvaret för avgasreningen eftersom tillverkningsgarantier kan sluta gälla. Detta är av betydelse om bilen är yngre än 10 år.

Konvertera till biogas

Klimatpåverkan kan minska med över 80 procent om bilen konverteras och körs på biogas istället för bensin.

Minst ett svenskt företag monterar typgodkända konverteringssatser i bensinbilar som därefter kan köra på biogas. De kan konvertera de flesta bensinbilar, elhybridbilar och laddhybrider från olika biltillverkare. Gastankar installeras i bagageutrymmet.

Konverteringen tar några dagar och kostar 40.000 – 50.000 kronor. Det kan kosta mer om motorn har fler än fyra cylindrar.

Bilen måste registreringsbesiktigas efter konverteringen (kostnad cirka 1.600 kronor). Vid registreringsbesiktningen och senare års kontrollbesiktning av gasbilen ska täthetskontroll och okulärbesiktning göras av både tankar och ledningar. Bilen måste vara tankad med gas vid kontrollen.

Du kan välja att göra på två olika sätt:

  1. Ta bort kåpor och frilägg gastanken så att den kan kontrolleras av besiktningsteknikern, eller
  2. Ta med ett intyg till besiktningen där det framgår att gastank och det övriga bränslesystemet för gas är i fungerande skick. Intyget får inte vara äldre än 15 månader och du kan till exempel få intyget av företaget som gjort konverteringen.

Totalkostnaden för konvertering

Totalkostnaden varierar beroende på vilken bil det är som konverteras. Förutom kostnaden för konvertering och registreringsbesiktning kan hänsyn tas till lägre fordonsskatt och ibland lägre drivmedelskostnad. Än så länge uppvägs inte kostnaden för konvertering av minskade utgifter för fordonsskatt och drivmedel.

Konvertering av en fabriksny bil som görs innan första registrering, gör en biogaskonverterad bil bonusberättigad och gör att etanolkonverterad bil slipper malus under en treårsperiod.

Premie för konvertering

Regeringen vill ge konverteringspremie på halva kostnaden för ombyggnad (cirka 5.000 kronor för en konvertering till etanol E85 och cirka 25.000 för konvertering till biogas). Totalt planeras 20 miljoner kronor avsättas till konverteringspremien. Det skulle kunna räcka till upp emot 4.000 konverteringar under åren 2022 och 2023. Först ska transportstyrelsen utreda frågan under år 2021 och ta fram regelverk och föreskrifter.

 

Uppdaterad