Fält med moget vete med med veteax i närbild i förgrunden

Etanol som drivmedel

Etanol är ett förnybart drivmedel som oftast tillverkas av odlade grödor. När du kör på etanol E85 istället för på bensin sparar du ibland pengar, ibland inte. Utsläppen av växthusgaser halveras nästan jämfört med när du kör på bensin.

Etanol är det kemiska namnet på det vi i dagligt tal kallar sprit eller alkohol. Etanolen tillverkas genom jäsning och destillering. Råvarorna är oftast grödor rika på stärkelse, som vete och majs, eller socker, som sockerbetor eller sockerrör.

Det går också att tillverka etanol av skogsrester. Då måste cellulosafibrerna först brytas ned till socker med hjälp av enzymer eller syra.

Etanol E85 och låginblandad etanol

Drivmedlet E85 består till 85 volymprocent av etanol. Resten är bensin. På vintern sänks andelen etanol till 75 volymprocent för att förbättra kallstartsegenskaperna.

Vanlig bensin innehåller idag 5 volymprocent etanol. Planen är att andelen biodrivmedel i bensin gradvis ska öka inom ramen för den så kallade reduktionsplikten. Som ett led i detta kommer det att finnas bensin med 10 volymprocent etanol från och med augusti 2021.

Klimatpåverkan och ursprung

Den som tankade etanol E85 minskade år 2019 sin klimatpåverkan med knappt 50 procent, jämfört med om man tankat bensin. De vanligaste råvarorna till den etanol vi använde som drivmedel i Sverige år 2019 var majs, vete och sockerbetor.

Pajdiagram som visar att den fordonsetanol som användes i Sverige 2019 tillverkades av majs till 60 %, vete 16%, Sockerbetor 11% och övrigt 14%

År 2019 tillverkades 13 procent av etanolen vi använde i Sverige av inhemska råvaror. Återstoden av etanolen importerades i huvudsak från andra europeiska länder. Sverige exporterade minst lika stora volymer etanol.

Potential

Sedan början av 1960-talet har landytan i Sverige som används för jordbruk minskat med nästan 30 procent.  Att köra på E85 kan vara ett sätt att hålla efterfrågan på svenska jordbruksprodukter uppe. Det kan bidra till att bevara kulturlandskapet och skapa försörjningstrygghet och arbetstillfällen på landsbygden.

År 2019 användes i Sverige drygt 1 TWh etanol i cirka 200.000 etanolbilar, i vanliga bensinbilar, samt i bussar och lastbilar. Det motsvarar drygt en procent av landets sammanlagda drivmedelsförbrukning. Potentialen är betydligt större än så.

Kapaciteten hos de befintliga svenska etanolfabrikerna i Norrköping och Örnsköldsvik är cirka 1,5 TWh per år. I en studie från LTH uppskattas att vi kan odla energigrödor på åkermark i träda som motsvarar en energimängd på 3–4 TWh. Av detta kan vi tillverka ytterligare 2–3 TWh etanol.

Det går att tillverka ännu mer etanol av rester från skogsbruket, men dessa kan lika väl användas till andra slags biodrivmedel – eller för helt andra ändamål.

Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel (f3) bedömer att 22–32 TWh biodrivmedel från svenskt jord- och skogsbruk skulle kunna produceras på ett hållbart sätt på relativt kort sikt. Det motsvarar ungefär en tredjedel av dagens användning av bensin och diesel.

Tankning

Det finns cirka 1.500 tankställen för etanol E85 i Sverige utspridda över hela landet. Därför är det nästan aldrig långt till en mack som säljer E85. I en etanolbil tankar du E85 och bensin i samma tank, och du kan blanda bränslena fritt.

Pris

Etanol innehåller mindre mängd energi per liter än bensin. När du kör på E85 ökar därför förbrukningen med drygt 30 procent jämfört med när du kör på bensin. Å andra sidan är literpriset på E85 lägre. I slutändan blir det ibland billigare, ibland dyrare att köra på E85. I januari 2021 var priset på E85 knappt en krona högre än motsvarande bensinpris per liter om hänsyn tas till förbrukningen.

Historia

År 2009–2010 levererades E85 med höga sulfathalter, vilket ledde till problem med igensatta spridarmunstycken. Bilverkstäder började därför rekommendera att tanka bensin i bilen ibland. Nu finns en standard för sulfathalten i bränslet, något som saknades tidigare. Problemet med höga sulfathalter är löst sedan länge, men det är fortfarande inte alla som känner till detta.

Uppdaterad