Fält med moget vete med med veteax i närbild i förgrunden

Etanol som drivmedel

Etanol är ett förnybart drivmedel som oftast tillverkas av odlade grödor. När du kör på etanol E85 istället för på bensin sparar du ibland pengar, ibland inte. Utsläppen av växthusgaser minskar med nästan 50 procent jämfört med när du kör på bensin.

Etanol är det kemiska namnet på det vi i dagligt tal kallar sprit eller alkohol. Etanolen tillverkas genom jäsning och destillering. Råvarorna är oftast grödor rika på stärkelse, som vete och majs, eller socker, som sockerbetor eller sockerrör.

Det går också att tillverka etanol av skogsrester. Då måste cellulosafibrerna först brytas ned till socker med hjälp av enzymer eller syra.

Etanol E85 och låginblandad etanol

Drivmedlet E85 består till 85 volymprocent av etanol. Resten är bensin. På vintern sänks andelen etanol till 75 volymprocent för att förbättra kallstartsegenskaperna.

Den lagstadgade planen är att andelen biodrivmedel i bensin gradvis ska öka inom ramen för den så kallade reduktionsplikten. Som ett led i detta ökade andelen etanol i standardbensin från fem till tio volymprocent sommaren 2021.

Den genomsnittliga andelen etanol i bensin var sju procent i genomsnitt under hela år 2021. Skärpningen av reduktionsplikten har pausats av riksdagen för år 2023. Det råder politisk osäkerhet kring utvecklingen framåt.

Klimatpåverkan och ursprung

Den som tankade etanol E85 minskade år 2021 sin klimatpåverkan med knappt 50 procent, jämfört med om man tankat bensin.

De vanligaste råvarorna till den etanol vi använde som drivmedel i Sverige år 2021 var majs, vete, sockerrör och sockerbetor.

År 2021 tillverkades 25 procent av etanolen vi använde i Sverige av inhemska råvaror. Återstoden av råvarorna importerades mestadels från andra europeiska länder, där Ukraina var det viktigaste importlandet med 45 procent av den totala volymen. Cirka 16 procent av importen kom från Peru och Guatemala. Sverige exporterar också betydande volymer etanol.

Potential

Sedan början av 1960-talet har landytan i Sverige som används för jordbruk minskat med nästan 30 procent. Att köra på E85 kan vara ett sätt att hålla efterfrågan på svenska jordbruksprodukter uppe. Det kan bidra till att bevara kulturlandskapet och skapa försörjningstrygghet och arbetstillfällen på landsbygden.

År 2021 användes i Sverige 1,3 TWh etanol i cirka 185 000 etanolbilar, i vanliga bensinbilar, samt i bussar och lastbilar. Det motsvarar knappt 1,5 procent av landets sammanlagda drivmedelsförbrukning.

Kapaciteten hos de befintliga svenska etanolfabrikerna i Norrköping och Örnsköldsvik är cirka 1,5 TWh per år. I en studie från LTH uppskattas att vi kan odla energigrödor på åkermark i träda som motsvarar en energimängd på 3-4 TWh. Av detta kan vi tillverka ytterligare 2-3 TWh etanol.

Det går att tillverka ännu mer etanol av rester från skogsbruket, men dessa kan lika väl användas till andra slags biodrivmedel – eller för helt andra ändamål.

Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel (f3) bedömer att 22-32 TWh biodrivmedel från svenskt jordbruk och skogsbruk skulle kunna produceras på ett hållbart sätt på relativt kort sikt. Det motsvarar ungefär en tredjedel av dagens användning av bensin och diesel.

Tankning

Det finns cirka 1 500 tankställen för etanol E85 i Sverige utspridda över hela landet. Därför är det nästan aldrig långt till en mack som säljer E85. I en etanolbil tankar du E85 och bensin i samma tank, och du kan blanda bränslena fritt.

Pris

Etanol innehåller mindre mängd energi per liter än bensin. När du kör på E85 ökar därför förbrukningen med drygt 30 procent jämfört med när du kör på bensin. Å andra sidan är literpriset på E85 lägre. I slutändan blir det ibland billigare, ibland dyrare att köra på E85.

I oktober 2022 var priset på E85 knappt en krona högre än motsvarande bensinpris per liter om hänsyn tas till förbrukningen.

Historia

År 2009-2010 levererades E85 med höga sulfathalter, vilket ledde till problem med igensatta spridarmunstycken. Bilverkstäder började därför rekommendera att tanka bensin i bilen ibland. Nu finns en standard för sulfathalten i bränslet, något som saknades tidigare. Problemet med höga sulfathalter är löst sedan länge, men det är fortfarande inte alla som känner till detta.

Källa: Uppgifterna om minskade utsläpp utgår från genomsnittet för de drivmedel och den aktuella drivmedelskvaliteten som såldes 2021. De bygger på en rapport från Energimyndigheten.

Uppdaterad