Person som använder en mobiltelefon i klassrummet

Mycket vill ha mer

Kläder, mat, teknik. Saker, prylar, grejer. Vi shoppar mer än någonsin och varje år slår handeln nya rekord. Men faktum är att vår konsumtion är en av de allra största miljöbovarna.

– En av de största beteendeförändringarna vi behöver göra är att dra ner på vår konsumtion, säger Maria Svanholm, avdelningschef på miljöförvaltningens avdelning för miljöanalys. Vi behöver handla mer medvetet, både när det gäller mat, varor och boende, och det är framförallt mängden vi måste dra ner på.

Örjan Lönngren, energi- och klimatrådgivare på Stockholms stad miljöförvaltning håller med om att vi generellt köper för mycket saker.

Om vi istället blir bättre på att laga och reparera de saker vi har, så skapar vi fler arbetstillfällen i servicebranscher, vilket gynnar ekonomin.

– Framförallt har vi alldeles för kort perspektiv på hur länge vi ska ha sakerna. Om vi istället blir bättre på att laga och reparera de saker vi har, så skapar vi fler arbetstillfällen i servicebranscher, vilket gynnar ekonomin. Det är bra med teknikutveckling, men ibland är vi konsumenter med och påskyndar en process lite väl mycket. Som konsumenter har vi makt att påverka. Är det verkligen rimligt att företag lockar med en ny telefon varje år?

Slutet för fast fashion

Inom klädproduktion ligger 80 procent av ett plaggs miljöpåverkan i tillverkningen. Men den sker ofta långt ifrån konsumenten.

– Kanske är det därför många fokuserar på transporter och plastkassar, när vi istället borde utmana snabbheten och massproduktionen inom många industrier, tror Örjan.

För vem är det som betalar, egentligen? Är det rimligt att en t-shirt kostar mindre än en kaffe latte?

Det är inte konsumtionen mätt i pengar som vi ska minska, utan konsumtionen mätt i miljöpåverkan.

När hållbarhet, konsumtion och ekonomi diskuteras hamnar fokus ibland på tillväxt. Arne Jamtrot, enhetschef på Stockholms stads kemikaliecentrum, påpekar att minskad konsumtion inte behöver betyda minskad tillväxt.

– Det är inte konsumtionen mätt i pengar som vi ska minska, utan konsumtionen mätt i miljöpåverkan. Om jag köper en flaska ekologiskt vin, som kanske kostar 20 kronor mer, så innebär det faktiskt att jag ökar min konsumtion. Men min miljöpåverkan blir mindre. Det är bra!

Uppdaterad