Resa utanför Stockholm

Tänk till när du väljer hur du reser på din semester eller andra långväga resor. Din klimatpåverkan varierar mycket beroende på hur du väljer att resa.

Res hållbart med tåg

Stockholm har tågförbindelser till stora delar av Sverige. Med fjärrtåg reser du långa sträckor klimatsmart och energieffektivt sätt. 

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor både i egen regi och i samarbete med andra.

Buss

Många resor från Stockholm kan göras med buss. I och med att många åker tillsammans blir energiåtgången mindre per person än jämfört med till exempel en bilresa. Hur mycket utsläpp en bussresa per kilometer orsakar beror dels på hur många som åker, men också vilken typ av bränsle som används. Efterfråga en klimatsmart bussresa hos bussbolagen.

Välj rätt slags färja

Beroende på vart du ska åka kan färja vara ett alternativ. Men precis som flera andra färdmedel kan det vara ett mer eller mindre hållbart val eftersom utsläppen per personkilometer varierar beroende på flera faktorer. 

Är flygresan nödvändig?

Flyget utgör i dag en stor del av stockholmarnas klimatpåverkan. Om du väljer att flyga finns det några saker du kan göra för att minska din klimatpåverkan från flyget:

  • Stanna borta länge när du reser långt med flyg istället för att göra fler resor. 
  • Undvik täta weekendresor med flyg.
  • Undvik mellanlandningar.
  • Välj flygbolag som använder biobränsle och som klimatkompenserar sina flygresor.
  • Välj ett miljövänligt sätt att ta dig till flygplatsen. Med Arlandabanan kan du ta dig till Arlanda med tåg och flygbussarna går på fossilfritt bränsle.

Så påverkar flyget klimatet

Den klimatpåverkan som redovisas från flyget inkluderar vanligtvis endast utsläpp av fossil koldioxid från bränsleanvändning. I dagsläget används i stort sätt enbart fossila flygbränslen.

På hög höjd har även utsläpp av kväveoxider samt kondensstrimmor och flyginducerad molnighet en betydande klimatpåverkan. Denna klimatpåverkan finns kvar även vid en övergång till ett biobaserat flygbränsle.

Så säger stadens experter

Uppdaterad