Närbild på flis

HVO

HVO är ett biodrivmedel som liknar diesel. De senaste åren har HVO seglat upp som det dominerande biodrivmedlet. Klimatpåverkan minskar med över 70 procent med HVO i tanken istället för diesel.

Tillverkning

HVO står för hydrerad vegetabilisk olja. Trots sitt namn kan HVO tillverkas både av vegetabiliska oljor och av animaliska fetter.

Råvarorna behandlas med vätgas och katalysatorer under högt tryck och temperatur. Då skapas kolväten som är snarlika dem i diesel.

Trots de stora likheterna med diesel har HVO en egen teknisk standard. Samma slags bränsle som HVO kan tillverkas med andra metoder ur biomassa från skogen. Det kallas då ofta BTL (biomass to liquid). Här används HVO som ett samlingsnamn.

HVO100 och HVO i vanlig diesel

Eftersom HVO har egen standard måste generalagenten godkänna att 100 procent HVO används som bränsle i deras dieselfordon. Annars finns risken att garantier och försäkringar inte gäller. Sådan 100-procentig HVO säljs ofta under namnet HVO100.

Det går att blanda in ganska höga halter HVO i vanlig diesel utan att frångå standard för diesel.

Vissa leverantörer blandar in upp mot 50 procent HVO. Då kan man knappast kalla det vanlig men det är fortfarande diesel som klarar vanlig dieselstandard.

År 2020 var inblandningen av HVO i svensk diesel i genomsnitt 19 procent.

Reduktionsplikten minskar dieselns klimatpåverkan

År 2018 infördes reduktionsplikten. Den innebär att bensinens och dieselns klimatpåverkan ska minska gradvis till år 2030 genom ökande inblandning av biodrivmedel.

Som slutmål för reduktionsplikten har regeringen föreslagit att dieselns klimatpåverkan ska ha minskat med minst 66 procent år 2030, jämfört med fossil diesel.

Eftersom alla biodrivmedel har en viss klimatpåverkan kan detta innebära att över 75 energiprocent av dieseln är förnybar år 2030.

Klimatpåverkan och ursprung

Genom att tanka HVO100 minskade du år 2020 din klimatpåverkan med i genomsnitt 73 procent, jämfört med om du tankat diesel.

Bild7.png

De vanligaste råvarorna till den HVO vi använde som drivmedel i Sverige år 2020 var slakteriavfall, tallolja, raps och palmolja. Även en viss mängd PFAD användes. PFAD är en fraktion härsken palmolja som avskiljs vid raffineringen. Tallolja utvinns ur svartlut, som är en restprodukt från massaindustrin.

År 2020 tillverkades 7 procent av den HVO som användes i Sverige av inhemska råvaror, främst tallolja. Övriga råvaror importerades från flera olika världsdelar. Palmolja och PFAD hämtades från Indonesien. Det är viktigt att undvika HVO tillverkad av palmolja.

Lär dig mer om palmolja och PFAD i vår faktasamling (pdf)

Potential

Alla råvaror som kan användas för att producera HVO kan också användas för att tillverka andra biodrivmedel. Det är därför svårt att avgränsa en specifik potential för HVO.

Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel bedömer att 22-32 TWh biodrivmedel från svenskt jord- och skogsbruk skulle kunna produceras på ett hållbart sätt på relativt kort sikt. Det motsvarar ungefär en tredjedel av dagens användning av bensin och diesel.

Det är inte säkert att denna mängd hållbara biodrivmedel räcker för att uppfylla den föreslagna reduktionsplikten för diesel år 2030. Kanske behövs mer än 30 TWh HVO för att uppfylla denna plikt. Det beror på hur den totala efterfrågan på diesel utvecklas.

Tankning

Det finns över 200 tankställen för HVO100 i Sverige. I en dieselbil som är godkänd för HVO100 tankar du HVO100 och diesel i samma tank, och kan blanda bränslena fritt.

Har din bil märkningen XTL i tanklocket är den godkänd för HVO100. 

Bil Sweden tillhandahåller en lista på vilka bilmodeller som har fått generalagentens OK att köra på HVO med fortsatt gällande garantier. När du kollar vilket drivmedel din bil kan tanka på webbsidan Byt bränsle är det mot denna lista som din bil kontrolleras. Äldre bilar saknar HVO-godkännande på grund av att det inte längre finns någon garantifråga att ta ställning till.

Information om HVO-godkända bilmodeller, Bil Sweden

Pris

Priset på HVO100 varierar. I januari 2021 var en liter HVO100 en dryg krona dyrare än en liter diesel.

Källa: Uppgifterna om minskade utsläpp utgår från genomsnittet för de drivmedel och den aktuella drivmedelskvaliteten som såldes 2020. De bygger på en rapport från Energimyndigheten.

Uppdaterad