Kraftledning som går rakt genom skogsklätt landskap så långt ögat når

El till elbilar

Antalet elbilar och laddhybrider ökar snabbt i antal. Elektrifiering är en avgörande pusselbit i omställningen till fossilfria transporter. Välj förnybar el till din elbil eller laddhybrid så blir klimatpåverkan mycket låg.

Klimatpåverkan och ursprung

Mycket el köps och säljs över gränserna till våra nordiska grannländer. Eftersom denna elmarknad är så integrerad har Energimarknadsinspektionen valt att utgå från hela Norden snarare än Sverige när klimatpåverkan hos elen ska beräknas.

Förnybar el från sol, vind eller vatten ger vid användning ingen direkt klimatpåverkan. (I ett vidare systemperspektiv förekommer vissa utsläpp, till exempel vid byggnation av kraftverk och produktion av solceller.)

Olika elhandelsbolag erbjuder el med olika ursprung. På elräkningen redovisas klimatpåverkan och ursprung hos den elmix just ditt elbolag säljer. Välj förnybar och miljömärkt el med ursprungsgarantier om du vill ladda hemma. Många offentliga laddstationer erbjuder sådan förnybar el. Kolla med den som driver laddstationen.

Naturligtvis är det samma elektroner som sätts i rörelse när du laddar din elbil oberoende av vilket elavtal du har. Ett avtal med ursprungsgarantier för solel innebär till exempel att leverantören förbinder sig att tillverka eller köpa in minst lika mycket solel som alla kunder har avtalat.

Detta system styr marknaden främst om efterfrågan på sådana avtal är större än tillgången på solel, vilket i så fall ger incitament att bygga fler solcellsparker.

Den som inte aktivt väljer el med ursprungsgarantier riskerar att få så kallad nordisk residualmix. Det är den elproduktion som "blir över" när man tagit hänsyn till alla kunders aktiva miljöval.

Det kan vara intressant att jämföra denna residualmix med mixen av kraftslag i den sammanlagda nordiska elproduktion, även om den inte motsvarar ett val vi konsumenter kan göra.

Laddas elbilen med nordisk elmix minskar klimatpåverkan med närmare 95 %, används el från den nordiska residualmixen minskar klimatpåverkan med minst 50 procent jämfört med körning i en bensin eller dieselbil, ofta mer.

Batterier

För att göra en rättvis jämförelse mellan elbilar och konventionella bilar måste vi ta hänsyn till att klimatpåverkan vid biltillverkningen är högre för elbilar. Skälet är att det krävs mycket fysiska resurser och energi för att tillverka elbilsbatteriet. Detta äter dock inte upp hela elbilens klimatnytta.

Skillnaderna i utsläpp vid tillverkning minskar allteftersom batteritillverkningen optimeras och batteriåtervinning kommer igång.

EU håller på att ta fram regelverk som ska säkerställa hållbar batteritillverkning och återvinning. Forskning pågår för att kunna använda andra råvaror till batterierna samt att säkra goda arbetsförhållanden och miljöhänsyn vid råvaruutvinning.

Potential

Antalet elbilar och laddhybrider på svenska vägar växer i accelererande takt. År 2020 stod dessa laddbara bilar för mer än 30 procent av nybilsförsäljningen. Vid slutet av år 2020 rullade fler än 55 000 elbilar och 120 000 laddhybrider i Sverige.

Behovet av el för att elektrifiera hela personbilsfordonstrafiken i Sverige är relativt litet. Om alla personbilar i Sverige byttes ut mot elbilar och kördes lika mycket som idag skulle det krävas cirka 15 TWh el per år.

År 2020 producerades cirka 160 TWh el i Sverige, varav ungefär 140 TWh konsumerades inom landets gränser. Industrin efterfrågar allt mer el som ett led i omställningen till fossilfrihet.

Kanske stiger vårt elbehov till över 200 TWh per år. Det finns planer på att bygga ut vindkraften från knappt 30 TWh år 2020 till 100 TWh år 2040.

Elektrifieringen begränsas inte av den totala mängden el den skulle kräva, utan av hur snabbt den förnybara elproduktionen kan byggas ut. Överföringskapaciteten i elnätet måste också utökas på flera håll.

Laddning

I januari 2021 fanns över 2 300 publika laddstationer i Sverige. Det är nästan lika många som våra 2 700 bensinmackar. Dock behövs betydligt fler laddstationer än bensinmackar eftersom en laddplats inte kan betjäna lika många bilar per dygn.

Laddstationerna är inte heller lika jämnt fördelade över landet. Men de vita fläckarna på laddningskartan fylls nu successivt.

Att ladda batteriet i en elbil kan ta allt från 20 minuter på en snabbladdningsstation till över 10 timmar när du laddar via laddboxen i hemmet. Normalladdning i hemmet ger cirka 2 mils räckvidd per laddtimme. Genomsnittsbilen i Sverige kör 4 mil per dygn och står parkerad i 23 timmar. Räckvidden hos modern elbil är 20 – 50 mil.

Kalla temperaturer vintertid kan halvera räckvidden om bilen parkeras ute, batteriet blir nedkylt och kupén värms med hjälp av batteriet.

En laddhybrid kan köras 3 – 10 mil på el. Elbilsanvändare anger att det är skönt att ladda hemma och att man sparar tid genom att slippa åka till macken.

Pris

Den som laddar sin bil hemma sänker milkostnaden med ungefär två tredjedelar jämfört med att köra på bensin eller diesel. Att ladda på publika laddplatser är i regel dyrare än hemmaladdning på eget elabonnemang.

På snabbladdningsstationer kan det ibland kosta 4 – 7 kr/KWh. Med snabbladdning kan det bli det några kronor dyrare per mil att köra på el än på bensin eller diesel. De flesta snabbladdar ganska sällan.

Du som har laddhybrid gör både miljön och plånboken en tjänst genom att köra på el i så stor utsträckning som möjligt. Du kan kapa din drivmedelskostnad till en tredjedel när du kör på el istället för bensin/diesel, om du laddar laddhybriden hemma.

Uppdaterad