En spegelblank vatten där två båtar ligger ankrade mot några stenhällar i kvällssolen.
Foto: Pixabay

Miljösmart båtliv

Du som trivs till sjöss vill så klart kunna fortsätta njuta av ett härligt båtliv, med rent vatten och friska fiskar.

För att det ska vara möjligt behöver du som båtägare se till att ta hand om miljön och vattnet. Var extra försiktig när du är i vattenskyddsområden och i grunda vikar.

Skydda din båtbotten utan skadliga kemikalier

 • Använd inte båtbottenfärg med kemikalier som förhindrar påväxt, så kallade biocider, och som är helt förbjudna i sjöar och i Bottniska viken.
 • Ta reda på om din båt är målad med giftig färg. Det kan till exempel göras genom en så kallad XRF-analys eller kemisk analys av skrapprov.
 • Ta snarast bort gammal båtbottenfärg som innehåller den giftiga biociden tributyltenn (TBT). Sedan 1989 är det förbjudet med TBT på fritidsbåtar.

Använd metoder som exempelvis:

 • Tvätta i en båtbottentvätt.
 • Gör rent båten när den ligger i vattnet, specialborstar finns.
 • Använd skrovduk.
 • Förvara små båtar på land när de inte används.
 • Hissa upp på land och handtvätta.
 • Lyft upp båten i hamn.
 • Anmäl dig till havstulpanvarningen.

Regler om båtbottenfärg och fler rekommendationer till båtägare, båtklubbar och andra verksamhetsutövare om hur du sanerar bottenfärg som innehåller TBT och andra farliga ämnen hittar du på Transportstyrelsens webbplats.

Skydda dig och miljön när du underhåller båten

 • Slipdammet vid slipning, skrapning och blästring är skadligt. Använd skyddsutrustning som andningsmask, skyddsglasögon och handskar.
 • Skydda marken vid målning, oljebyte och olika saneringsarbeten. Täck marken och hela båten vid slipning, skrapning och blästring. Använd slipmaskin kopplad till dammsugare med bra filter.
 • Tvätta inte din båt på uppställningsplatsen om den är målad med biocidfärg eller om du använder miljöskadliga tvättkemikalier. Om du däremot har sanerat din båt och målat den med en hård giftfri färg kan du tvätta båten på uppställningsplatsen. 

Använd motor och energi med omsorg

 • Välj alkylatbensin eller miljödiesel. Detta är särskilt viktigt när du kör i grunda vatten.
 • Välj en så miljövänlig motor som möjligt när du köper ny motor, till exempel en elmotor eller modern 4-taktsmotor.
 • Optimera båt och propeller för bästa effektivitet. Tänk på att balansera lasten i båten.
 • Ha en lägre fart för minskad bränsleåtgång och mindre utsläpp. Ju snabbare du kör, desto större miljöpåverkan.
 • Ladda elektronik med solceller istället för med elverk.
 • Slopa tvåtaktaren för renare vatten. De orsakar stora utsläpp av skadliga ämnen i känsliga vattenmiljöer. Upp till 30 procent av bensinen förbränns inte utan släppas rakt ut i vattnet.

Välj rätt båtprylar 

 • Byt ut gamla tampar och rep som börjar vittra. Båtprylar kan ge ifrån sig mikroplast som sprids i naturen.
 • Använd rätt sorts presenning, till exempel tjocka miljöpresenningar utan tungmetaller och skadliga ftalater. Tunna presenningar slits lätt sönder och plasten sprids i naturen. Engångspresenningar av krympplast är resursslöseri och kan också bidra till nedskräpning. 
 • Fråga i butiken innan du handlar nya dynor, kapell och andra textilier. De kan vara behandlade med impregneringsmedel med fluor samt flamskyddsmedel. Många av de här kemikalierna är skadliga för både hälsa och miljö.

Ta hand om kemikalierna

 • Förvara kemiska produkter oåtkomligt för barn.
 • Förvara kemiska produkter i sina originalförpackningar för att minska risken för förväxling. Då har du också rätt information till hands om det skulle ske en olycka.
 • Välj miljömärkta produkter. Det används många kemiska produkter till en båt som riskerar att släppa ut skadliga ämnen i naturen, till exempel tvättmedel, vax, smörjmedel.
 • Använd tändpapper i stället för tändvätska när du ska grilla.
 • Samla in färgrester, olja, glykol och liknande och lämna in som farligt avfall. Detta gäller även penslar, trasor och trassel. Lämna även in förorenat slagvatten.
 • Ta hand om glykolen efter vinterförvaring. Glykol är mycket giftig, både för människor och miljö.

Välj rätt sorts båt

 • Om du ska du köpa motorbåt, välj en som är så bra för miljön som möjligt. En liten båt är bättre för miljön och dessutom billigare, både i drift och i inköp. Till exempel är en ny fyrtaktare bättre för miljön än en tvåtaktare.
 • Sondera andrahandsmarknaden innan du köper ny båt. Ta reda på om båten är målad med giftig bottenfärg.

Ta hänsyn till naturen och akta sjöbottnarna

Båttrafik och ankring leder till uppgrumling och erosion av sediment som kan skada bottenmiljön. Undervattensbuller från båtmotorer stör fiskar och däggdjur.

Grunda mjukbottnar är en viktig miljö för olika kärlväxter och kransalger, som i sin tur är viktiga för många olika fiskarter och kräftdjur. Dessa miljöer är extra känsliga för påverkan.

 • Kör varsamt i grunda områden.
 • Förtöj om möjligt vid bojar istället för att lägga till med ankare.
 • Kom ihåg grundregeln i allemansrätten: Inte störa – inte förstöra. Allemansrätten är unik och behöver värnas om. 
 • Ta reda på vad som gäller i just det område du ska besöka. I naturreservat gäller särskilda regler, dessutom har varje reservat unika bestämmelser. Naturreservaten i Grimsta, Sätra, Nacka, Rågsved och Årsta kan alla nås med båt. Även sjön Flaten och Årsta holmar är reservat.
 • Visa särskild försiktighet i skärgårdens särskilda skyddsområden och hänsynsområden.

Sprid inte främmande arter

Spridning av vattenlevande arter sker genom både stora aktörer som den internationella sjöfarten, men också av privatpersoner när vi är konsumenter, fritidsfiskare och båtägare.

Det är svårt att bli av med främmande arter som har etablerat sig i vattenmiljöer, men det går att aktivt bidra till att förhindra spridningen.

Mälaren är drabbad av den invasiva arten sjögull som växer så tätt så att den skuggar botten och konkurrerar ut andra växter och djur. Sjögull sprids lätt med hjälp av människan, varje liten del av växten som flyter iväg slår lätt rot någon annanstans.

 • Rensa och rengör alltid båten ordentligt och låt den torka innan den används på en ny plats. Östersjön och Västerhavet räknas som olika platser.
 • Åk inte båt eller kanot i sjögull. Växtdelar kan fastna i båten och spridas till nya platser.
 • Simma inte i sjögull. Du kan lösgöra växtdelar som sprider sig.
 • Rådgör med Länsstyrelsen eller kommunen innan du bekämpar sjögull själv.
 • Rapportera fynd av invasiva arter.

Ta hand om skräpet

 • Grilla på anvisade platser. Använd inte engångsgrillar som genererar onödiga sopor.
 • Släng dina sopor på avsedd plats. Sopsortera även på semestern. Hanteringen i skärgården är begränsad så passa på när du besöker fastlandet.
 • Undvik engångsmaterial som plastmuggar och papptallrikar.
 • Överge inte en uttjänt båt, det är inte tillåtet. Läs på vad som gäller vid skrotning.

Skrota din båt

Via webbplatsen båtretur.se får du hjälp att skrota din uttjänta fritidsbåt på ett miljömässigt sätt. Transporten till återvinningscentralen betalas av båtägaren, liksom eventuell sanering.

Disk- och hygienprodukter

 • Använd miljömärkta produkter när du diskar och tvättar dig till sjöss.
 • Undvik diskmedel och hygienprodukter i grunda vikar.
 • Använd inte mjällschampo med zinkpyrition om du tvättar håret i sjön eller i en dusch som inte är kopplad till reningsverk. Zinkpyrition är mycket giftigt för vattenlevande organismer.
 • Välj en miljömärkt solkräm. Solkrämer kan innehålla ämnen som är giftiga för hälsan och vattenlevande organismer.

Toalett till sjöss

 • Välj en smart och lätthanterlig båttoalett. En separerande torrkomposterande behöver exempelvis tömmas mycket sällan.
 • Om du använder sanitetsvätskor till toaletten, välj ett miljömärkt alternativ.
 • Töm båttoaletten på avsedd station. Det är förbjudet att tömma toaletter i sjöar och hav, det bidrar till övergödning.

Regler för båtklubbar

Här får du som båtägare eller båtklubb råd och tips om bland annat båtbottenfärger, latrinavfall och kemikalier.

Informationsmaterial om miljösmart båtliv

Sprid informationen till andra båtintresserade hur vi alla kan bidra till ett friskare vatten och renare miljö. 

Affisch miljösmart båtliv (pdf)

Folder Miljösmart båtliv (pdf)

Uppdaterad