En vit segelbåt ligger till höger i bild och till vänster ser man fler båtar i småbåtshamnen med vattenspegel och skog i bakgrunden.
Sätra varv. Foto: Johan Pontén

Miljösmart båtliv

Du som trivs till sjöss vill så klart kunna fortsätta njuta av ett härligt båtliv, med rent vatten och friska fiskar.

För att det ska vara möjligt behöver du som båtägare se till att ta hand om miljön och vattnet:

Skydda din båtbotten utan skadliga kemikalier

 • Använd inte båtbottenfärg med kemikalier som förhindrar påväxt, så kallade biocider, och som är helt förbjudna i sjöar och i Bottniska viken.
 • Ta reda på om din båt är målad med giftig färg. Det kan till exempel göras genom en så kallad XRF-analys eller kemisk analys av skrapprov.
 • Ta snarast bort gammal båtbottenfärg som innehåller den giftiga biociden tributyltenn (TBT). Sedan 1989 är det förbjudet med TBT på fritidsbåtar.

Använd metoder som exempelvis:

 • Tvätta i en båtbottentvätt.
 • Gör rent båten när den ligger i vattnet, specialborstar finns.
 • Använd skrovduk.
 • Förvara små båtar på land när de inte används.
 • Hissa upp på land och handtvätta.
 • Lyft upp båten i hamn.
 • Anmäl dig till havstulpanvarningen

För fler rekommendationer till båtägare, båtklubbar och andra verksamhetsutövare om hur du sanerar bottenfärg som innehåller TBT och andra farliga ämnen, se länken nedan till transportstyrelsen.

Transportsstyrelsens webbplats

Underhåll båten med skydd för dig och miljön

 • Slipdammet vid slipning, skrapning och blästring är skadligt. Använd skyddsutrustning som andningsmask, skyddsglasögon och handskar.
 • Skydda marken vid målning, oljebyte och olika saneringsarbeten. Täck marken och hela båten vid slipning, skrapning och blästring. Använd även slipmaskin kopplad till dammsugare med bra filter.
 • Tvätta inte din båt på uppställningsplatsen om den är målad med biocidfärg. Samma sak gäller om du använder miljöskadliga tvättkemikalier. Om du däremot har sanerat din båt och målat den med en hård giftfri färg kan du tvätta båten på uppställningsplatsen. 

Använd motor och energi med omsorg

 • Välj alkylatbensin eller miljödiesel. Detta är särskilt viktigt när du kör i grunda vatten.
 • Välj en så miljövänlig motor som möjligt när du köper ny motor, till exempel en elmotor eller modern 4-taktsmotor.
 • Optimera båt och propeller för bästa effektivitet. Tänk på att balansera lasten i båten.
 • Ha en lägre fart för minskad bränsleåtgång och mindre utsläpp. Ju snabbare du kör, desto större miljöpåverkan.
 • Ladda elektronik med solceller istället för med elverk.

Välj rätt båtprylar 

 • Byt ut gamla tampar och rep som börjar vittra. Båtprylar kan ge ifrån sig mikroplast som sprids i naturen.
 • Använd rätt sorts presenning, till exempel tjocka miljöpresenningar utan tungmetaller och skadliga ftalater. Tunna presenningar slits lätt sönder och plasten sprids i naturen. Engångspresenningar av krympplast är resursslöseri och kan också bidra till nedskräpning. 
 • Fråga i butiken innan du handlar nya dynor, kapell och andra textilier. De kan vara behandlade med impregneringsmedel med fluor samt flamskyddsmedel. Många av de här kemikalierna är skadliga för både hälsa och miljö.

Ta hand om kemikalierna

 • Förvara kemiska produkter oåtkomligt för barn.
 • Förvara kemiska produkter i sina originalförpackningar för att minska risken för förväxling. Då har du också rätt information till hands om det skulle ske en olycka.
 • Välj miljömärkta produkter. Det används många kemiska produkter till en båt som riskerar att släppa ut skadliga ämnen i naturen; till exempel tvättmedel, vax, smörjmedel.
 • Använd tändpapper i stället för tändvätska när du ska grilla.
 • Samla in färgrester, olja, glykol och liknande och lämna in som farligt avfall. Detta gäller även penslar, trasor och trassel. Lämna även in förorenat slagvatten.
 • Ta hand om glykolen efter vinterförvaring. Glykol är mycket giftig, både för människor och miljö.

Välj rätt sorts båt

 • Välj en båt som är bra för miljön. Segelbåt och roddbåt är bäst för miljön, de drivs främst av förnybar energi – vind och muskelkraft. Skrov av återvunnet aluminium är ett miljöbra val.
 • Om du ska du köpa motorbåt, välj en som är så bra för miljön som möjligt. En liten båt är bättre för miljön och dessutom billigare, både i drift och i inköp. Till exempel är en ny fyrtaktare bättre för miljön än en tvåtaktare.
 • Sondera andrahandsmarknaden innan du köper ny båt. Ta reda på om båten är målad med giftig bottenfärg.

Ta hänsyn till naturen

 • Kom ihåg grundregeln i allemansrätten: Inte störa – inte förstöra. Allemansrätten är unik och behöver värnas om. 
 • Ta reda på vad som gäller i just det område du ska besöka. I naturreservat gäller särskilda regler, dessutom har varje reservat unika bestämmelser. Naturreservaten i Grimsta, Sätra, Nacka, Rågsved och Årsta kan alla nås med båt. Även sjön Flaten och Årsta holmar är reservat.
 • Visa särskild försiktighet i skärgårdens särskilda skyddsområden och hänsynsområden.

Skräpa inte ner

 • Grilla på anvisade platser eller med egen liten grill. Använd inte engångsgrillar som genererar onödiga sopor.
 • Släng dina sopor på avsedd plats. Sopsortera även på semestern. Hanteringen i skärgården är begränsad så passa på när du besöker fastlandet.
 • Undvik engångsmaterial som plastmuggar och papptallrikar.
 • Överge inte en uttjänt båt, det är inte tillåtet. Läs på vad som gäller vid skrotning.

Disk- och hygienprodukter

 • Använd miljömärkta produkter när du diskar och tvättar dig till sjöss.
 • Undvik diskmedel och hygienprodukter i grunda vikar.
 • Använd inte mjällschampo med zinkpyrition om du tvättar håret i sjön eller i en dusch som inte är kopplad till reningsverk. Zinkpyrition är mycket giftigt för vattenlevande organismer.
 • Välj en miljömärkt solkräm. Solkrämer kan innehålla ämnen som är giftiga för hälsan och vattenlevande organismer.

Toalett till sjöss

 • Välj en smart och lätthanterlig båttoalett. En separerande torrkomposterande behöver exempelvis tömmas mycket sällan.
 • Om du använder sanitetsvätskor till toaletten, välj ett miljömärkt alternativ.
 • Töm båttoaletten på avsedd station. Det är förbjudet att tömma toaletter i sjöar och hav, det bidrar till övergödning.
 • Kissa inte i vattnet, det spär på övergödningen.
 • Lämna inte toalettpapper och bajs efter dig i naturen.
 • Använd iordningställda toaletter när du är i land.

Beställ informationsmaterial om miljösmart båtliv

Sprid informationen till andra båtintresserade hur vi alla kan bidra till ett friskare vatten och renare miljö. Du kan ta hjälp av miljöförvaltningens affisch och folder som samlar tipsen. Både affischen och foldern innehåller samma information.

Beställ tryckta affischer och foldrar

Uppdaterad