Foto: Sara Mc Key

Måla

Du som gillar att skapa kan dra ner på din miljöpåverkan genom att tänka till en extra vända. Välj bort och välj rätt, så kan du fortsätta låta kreativiteten blomstra.

 • Ställ frågor i butiken om hur det material du tänkt använda påverkar miljön.
 • Undvik giftiga färgpigment, framförallt kadmium.
 • Undvik lösningsmedelsbaserade färger.
 • Minska, återanvänd och återvinn material när du skapar.

Välj en färg som inte är skadlig

Konstnärsfärger i gula, röda och orange nyanser kan innehålla den mycket giftiga tungmetallen kadmium. Det gäller alla typer av konstnärsfärger. 

 • Välj kadmiumgula eller kadmiumröda färger där det står "hue", "sub", eller "imit" efter kulörnamnet. Då innehåller de inte kadmium.
 • Undvik lösningsmedelsbaserade färger.
 • Välj en vattenlöslig variant om du vill måla med oljefärg. Då slipper du använda lösningsmedel och kan tvätta penslarna med vatten.

Var noga när du rengör penslar

All färg liksom lösningsmedel hör till kategorin farligt avfall. Även vattenbaserade färger kan innehålla farliga kemikalier som till exempel nonylfenol, ett hormonliknande ämne som är mycket giftigt för vattenlevande organismer. Därför är det mycket viktigt att du inte häller ut färg och lösningsmedel i avloppet.

 1. Torka bort färgrester från händerna innan du tvättar dem.
 2. Torka ur penslarna så långt det är möjligt. Skölj dem i en burk med lösningsmedel eller en burk med lite vatten, beroende på färgtyp. Torka sedan av penslarna igen innan du rengör dem under rinnande vatten.
 3. Lämna resterna i burken, oavsett om du rengjort med vatten eller lösningsmedel, till en miljöstation.
 4. Släng papperet eller trasorna i soppåsen. Det omvandlas sedan till energi när soppåsen förbränns. Rester av kadmiumfärg ska alltid lämnas
  till miljöstation.

Uppdaterad