Staden deltar i årets Earth Hour

Publicerad:

Uppdaterad:

Stockholms stad deltar i Earth Hour för att visa stadens miljöengagemang och att vi tar klimatfrågan på allvar. Vi vill inspirera och skapa reflektion kring vad staden och var och en av oss kan göra för att minska vår påverkan på miljö och klimat.

Earth Hour är en global klimatmanifestation som WWF, Världsnaturfonden, står bakom och som i år äger rum lördagen den 23 mars klockan 20.30–21.30.

Städer har en viktig roll i omställningen mot hållbar utveckling och Stockholm ska vara världsledande i arbetet med att minska sina utsläpp. Staden ska gå före och visa vägen och vara en förebild för andra. Staden ska också vara ledande i arbetet med att nå de 17 hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030.

För att manifestera arbetet släcker Stockholms stad bland annat några av stadens profilbyggnader, till exempel Kulturhuset, Tekniska nämndhuset, af Chapman och Stadshuset. Dessutom släcker vi fasadbelysningen på Västerbron, glasobelisken på Sergels torg och verksamheter och lokaler där det är möjligt.

Bakgrund

Arbetet för miljö och klimat ska göra tydliga avtryck och stadens egna verksamheter ska gå före för att visa vägen i arbetet för en klimatsmart och hållbar stad. Stockholm blev Europas första miljöhuvudstad 2010 tack vare ett långt och framgångsrikt miljöarbete som präglats av tidiga satsningar på till exempel fjärrvärme och en väl utbyggd kollektivtrafik. Nu utvecklas ny teknik som till exempel effektiv koldioxidinlagring som ska minska koldioxiden i atmosfären.

Ambitionen är att Stockholm ska behålla sin tätposition i klimat- och miljöarbetet och på olika sätt medverka till en hållbar livsstil i staden.

Initiativtagare till Earth Hour är WWF, Världsnaturfonden. Earth Hour handlar om hur människor genom att själva hushålla med resurser bidrar till en hållbar värld. Det handlar också om att städer och företag kan gå före och visa vägen i den omställning som krävs, att lyfta fram energieffektiva och innovativa lösningar. Detta vill Stockholms stad stödja och det ligger helt i linje med stadens mål och arbetet för att kombinera tillväxt med hållbar utveckling.

Relaterade länkar: