Aktuellt

Nyheter

Mars 2024

Stockholms stad deltar i Earth Hour för att visa stadens miljöengagemang och att vi tar klimatfrågan på allvar.

December 2023

Den 1 januari 2024 tar kommunerna över insamlingen av hushållens förpackningsavfall. I Stockholm är det Stockholm Vatten och Avfall som får ansvaret.

Juli 2023

Stadens e-tjänst Livsmedelsinspektioner har utvecklats med en ny kartfunktion som gör det enklare att hitta den restaurang man söker och det senaste resultat från livsmedelskontrollen.

Juni 2022

Stockholm utnämns till världens mest hållbara stad av ekonomi- och hållbarhetstidningen Corporate Knights.

Hela 250 bidrag lämnades in när stadens skolor tog sig an Net Zero Challenge: Stockholm – en miljö- och klimatutmaning i Minecraft!

Maj 2022

För att nå klimatmålen är frågan om konsumtionsbaserade utsläpp avgörande och städer har ett stort ansvar att minska utsläppen tillsammans med näringsliv och medborgare.

April 2022

Stockholms stad har antagits av EU som en av 100 utvalda städer att delta i en satsning om att bli klimatneutrala 2030.

Maj 2021

Projektet Miljöfordonsdiagnos granskar årligen bilparken hos alla landets kommuner och regioner utifrån hur miljöanpassad och energieffektiv den är. Stockholm tar hem segern för åttonde året i ...

Besväras du av pollen eller luftföroreningar? Den nya appen Luft Stockholm kan underlätta din vardag genom att visa när halterna är höga eller låga där du är.

April 2021

I Utan bilen-dealen ska 21 testhushåll från 12 grannkommuner anta utmaningen att testa på en bilfri vardag. Projektet pågår våren 2021 och i Stockholm är familjen Hägvide en av tre utvalda familjer.