Aktuellt

Nyheter

juni 2022

Stockholm utnämns till världens mest hållbara stad av ekonomi- och hållbarhetstidningen Corporate Knights.

Hela 250 bidrag lämnades in när stadens skolor tog sig an Net Zero Challenge: Stockholm – en miljö- och klimatutmaning i Minecraft!

maj 2022

För att nå klimatmålen är frågan om konsumtionsbaserade utsläpp avgörande och städer har ett stort ansvar att minska utsläppen tillsammans med näringsliv och medborgare.

april 2022

Stockholms stad har antagits av EU som en av 100 utvalda städer att delta i en satsning om att bli klimatneutrala 2030.

mars 2022

Stockholms stad deltar i Earth Hour för att visa stadens miljöengagemang och att vi tar klimatfrågan på allvar. Vi vill inspirera och skapa reflektion kring vad staden och var och en av oss kan ...

december 2021

Tack för att du återvinner din gran!

maj 2021

Projektet Miljöfordonsdiagnos granskar årligen bilparken hos alla landets kommuner och regioner utifrån hur miljöanpassad och energieffektiv den är. Stockholm tar hem segern för åttonde året i ...

Besväras du av pollen eller luftföroreningar? Den nya appen Luft Stockholm kan underlätta din vardag genom att visa när halterna är höga eller låga där du är.

april 2021

I Utan bilen-dealen ska 21 testhushåll från 12 grannkommuner anta utmaningen att testa på en bilfri vardag. Projektet pågår våren 2021 och i Stockholm är familjen Hägvide en av tre utvalda familjer.

mars 2021

Stockholms stad deltar i Earth Hour för att visa stadens miljöengagemang och att vi tar klimatfrågan på allvar.