Aktuellt

Nyheter

december 2021

Tack för att du återvinner din gran!

maj 2021

Projektet Miljöfordonsdiagnos granskar årligen bilparken hos alla landets kommuner och regioner utifrån hur miljöanpassad och energieffektiv den är. Stockholm tar hem segern för åttonde året i ...

Besväras du av pollen eller luftföroreningar? Den nya appen Luft Stockholm kan underlätta din vardag genom att visa när halterna är höga eller låga där du är.

april 2021

I Utan bilen-dealen ska 21 testhushåll från 12 grannkommuner anta utmaningen att testa på en bilfri vardag. Projektet pågår våren 2021 och i Stockholm är familjen Hägvide en av tre utvalda familjer.

mars 2021

Stockholms stad deltar i Earth Hour för att visa stadens miljöengagemang och att vi tar klimatfrågan på allvar.

december 2020

Tack för att du återvinner din gran! I år finns ännu fler insamlingsplatser och du hittar alla på Stockholm Vatten och Avfalls webbplats.

Arbetet med kemikaliesmarta förskolor har effekt, både gällande byggnaden och förskolematerialet. Det bekräftar en ny studie som undersökt tre olika förskolor.

Den 30:e november antog kommunfullmäktigemöte en stadsövergripande handlingsplan för biologisk mångfald. Handlingsplanen är stadens första och kan tillsammans med insatser från boende, ...

juni 2020

Fler och fler båtar är nu fria från miljöfarliga biocider på båtskrovet. Det visar en ny undersökning av Stockholms stads miljöförvaltning.

I Stockholm är vi lyckligt lottade som kan hämta vatten i Mälaren för att producera dricksvatten. Men även om det finns gott om vatten i sjön så kan vattenverken bara rena en viss mängd dricksvatten.