december 2020

18 december

Tack för att du återvinner din gran! I år finns ännu fler insamlingsplatser och du hittar alla på Stockholm Vatten och Avfalls webbplats.

17 december

Arbetet med kemikaliesmarta förskolor har effekt, både gällande byggnaden och förskolematerialet. Det bekräftar en ny studie som undersökt tre olika förskolor.

1 december

Den 30:e november antog kommunfullmäktigemöte en stadsövergripande handlingsplan för biologisk mångfald. Handlingsplanen är stadens första och kan tillsammans med insatser från boende, ...

juni 2020

22 juni

Fler och fler båtar är nu fria från miljöfarliga biocider på båtskrovet. Det visar en ny undersökning av Stockholms stads miljöförvaltning.

17 juni

I Stockholm är vi lyckligt lottade som kan hämta vatten i Mälaren för att producera dricksvatten. Men även om det finns gott om vatten i sjön så kan vattenverken bara rena en viss mängd dricksvatten.

maj 2020

28 maj

Genom att ta små steg mot att leva mer hållbart kan du göra stor skillnad. På den nya webbplatsen Leva hållbart har vi samlat kunskap, inspiration och tips.

26 maj

Stockholm ska inta rollen som en internationell förebild i det globala miljö- och klimatarbetet. Som vägvisare i arbetet finns nu ett nytt miljöprogram och en ny klimathandlingsplan.

13 maj

Många stockholmare gör redan hållbara val, men många av oss kan också göra mer. Genom att ta små steg mot att leva mer hållbart kan du göra stor skillnad. Ta ett i taget, eller många på en gång.