En hand håller i en smartphone med appen Luft Stockholm synlig på skärmen.
Luft Stockholm. Foto: Johan Pontén

Ny app visar luftkvaliteten där du bor

Publicerad:

Uppdaterad:

Besväras du av pollen eller luftföroreningar? Den nya appen Luft Stockholm kan underlätta din vardag genom att visa när halterna är höga eller låga där du är.

Nu kan du få prognoser för pollen och luftföroreningar för där du befinner dig: 

  • din bostadsadress
  • din arbetsplats
  • eller en valfri gata i staden.

Den nya appen Luft Stockholm väger samman stadens mätningar av luftföroreningar med väderdata från SMHI och pollenprognoser från Naturhistoriska riksmuseet.

Ladda ner appen för Android

Ladda ner appen för iOS/Iphone

Med kartfunktionen kan du jämföra föroreningshalterna vid olika platser. Appen visar också hur halterna förändrats de senaste dagarna och veckorna. I den personliga hälsodagboken kan du jämföra hur du mår med halterna av olika luftföroreningar och björkpollen för att på så sätt bättre förstå vad som kan orsaka eventuella besvär.

Samarbetsprojekt

Luft Stockholm-appen har utvecklats av miljöförvaltningen i samarbete med Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet och Palynologiska laboratoriet på Naturhistoriska riksmuseet. Även Astma- och allergiförbundet har stöttat vid framtagandet. Projektet är en del av Stockholms stads satsning Smart och uppkopplad stad.